Data   için Lafzı  Celâl  DOSYASI 'nı
           www. multimedia quran.com/ quran/code19 /verify-tr.htm 'den indirebilirsiniz.
     Lafzı Celâl=   ALLAH     İSMİ
(Her Surede Lafzı (Her Surede Lafzı
19'un katları) Celâl 19'un katları) Celâl
Sure/ayet kaç tane Sure/ayet kaç tane
2:19 1 12:19 1
2:76 1 12:38 2
2:95 1 12:76 1
2:114 1 12:95 1
2:190 2 13:38 1
2:209 1 14:19 1
2:228 3 14:38 1
2:247 4 16:19 1
2:266 1 16:38 2
2:285 1 16:57 1
3:19 3 16:76 1
3:57 1 16:95 2
3:76 1 16:114 2
3:95 1 18:38 1
3:114 1 19:76 1
3:152 2 20:114 1
3:171 2 21:57 1
4:19 1 22:38 2
4:38 1 22:76 1
4:76 1 23:38 1
4:95 4 24:19 1
4:114 1 24:38 2
4:133 1 28:76 1
4:152 2 29:19 2
4:171 5 30:38 1
5:19 1 33:19 2
5:38 2 33:38 3
5:57 1 33:57 2
5:76 2 35:38 1
5:95 3 37:152 1
6:19 2 39:38 4
6:57 1 39:57 1
6:95 2 41:19 1
6:114 1 42:19 1
6:152 1 44:19 1
7:190 1 45:19 2
8:19 1 47:19 2
9:19 4 47:38 2
9:38 1 48:19 1
9:95 1 57:19 1
9:114 1 58:19 1
10:38 1 59:19 1
10:95 1 71:19 1
11:19 1 72:19 1
82:19 1
TOPLAM: 71 62
71+62=133
7x19=133


AÇIKLAMA

Yukardaki hesaplar için www.multimediaquran/quran/code19/verify-tr.htm'deki dosya kullanılmıştır. Bu dosyada Kur'an'ı Kerim'deki bütün Allah isimleri (Lafzı Celâl) hangi surede ve hangi ayette geçiyorsa sırayla alta alta yazılmıştır. Burada 142x19= 2698 tane Lafzı Celâl olduğu tespit edilmiştir.

Yukardaki hasaplamada ise bu dosyadaki her suredeki 19cu ve 19un katlarındaki Allah Lafzı Celâl'ler sayılmıştır. Toplam olarak 133 tane Allah Lafzı Celâl'i bulunmuştur. 133 de 19un 7ci katsayısıdır. Yani 19x7= 133

Sevgili okuyucu lütfen bu neticeyi iyice düşününüz. Burada bulunan 133 tane Lafzı Celâl rasgele böyle gelmiş olabilirmi?

Kur'an'ı Kerim Allahü te'ala Hazretlerinin insanlara ilahi hitabıdır. Kur'an'ı Kerim'in kendisi bir mucizedir. Kur'an'ı Kerim'deki 19 ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler Kur'an'ı Kerim'in asrımıza bakan mucizesidir. Matematiksel kafa yapısı olanlar bunların rasgele olamayacağını hiç düşünmeden hemen anlarlar.