Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 04/04/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

MUSHAF'TA ALTIN ORAN ve 19 İLİŞKİSİ

 

Bu bölümde Altın Oran diye bilinen 1.618 rakamının herhangi bir şekilde Kur'ân'daki 19 sayısı ile ilgili olup olmadığını araştıracağız. Önce Altın Oran'ın ne olduğunu internetteki nedir.com sitesindeki bilgilerden görelim.

 

Altın Oran, doğada sayısız canlı veya cansız varlıkların şekillerinde veya yapısında bulunan özel bir değerdir. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın Oran'ı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

 

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618; bu oranın değeri her ölçü için 1.618 dir.

 

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.
Altın Oran, pi gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1.618033988749894'tür. (noktadan sonraki ilk 15 basamak)Altın oran

 

ALTIN ORAN'I KUR'ÂN'A NASIL UYGULARIZ

 

Aşağıdaki hesaplardan birinci kısımda sûre sıra numaralarını altın oran 1.618'e bölüp araştırdığımızda 89 sayısının 55.00 diye iki basamak hassasiyetli bir ondalık sayıya bölündüğünü gördük. İki basamak hassasiyetli ondalık sayıyı tam sayı olarak kabul ettiğimizi düşünelim.

Sonra ikinci kısımda sûrelerin içindeki toplam âyet sayılarını altın oran 1.618'e bölüp araştırdığımızda 43. Sûredeki toplam âyet sayısı olan 89'un da Altın Oran'a 55.00 diye iki basamak hassasiyetli bir ondalık sayıya bölündüğünü gördük.

Daha sonra bunları sûre sıra numarası ve bu sûre içindeki toplam âyet sayılarını yan yana yazarak oluşan sayıların 19'a tam olarak bölünüp bölünemeyeceğini araştırdık.

 

8930/19=470

4389/19=231

 

Bunların ikisinin de 19'a tam olarak bölündüğünü gördük.

 

Sonuç olarak 89. ve 43. Sûrelerin hem 19'un katsayısı ile uyumlu hem de Altın oranla uyumlu olduğunu gördük.

 

89 sayısının 55.00 diye iki basamak hassasiyetli bir ondalık sayıya bölündüğünü gördük. Buna göre AB=89, AC=34, ve CB=55 oluyor.

43. Sûrenin âyet sayısı olan 89, Altın Oran'a göre, 34 ve 55 diye iki parçaya ayrılıyor. Küçük parça 1-34'cü âyetleri, büyük parça ise 35-89'cu âyetleri kapsıyor. Büyük parçanın başladığı 35. Âyetin ilk kelimesi sûreye ismini veren "vezuhrufen" kelimesidir. Bu kelimeye bir çok meal kitabında altın ziynetler ve altın diye mânâ verildiğini görüyoruz.

Muhteşem bir sonuç. 4389 sayısı 19'a tam olarak bölünüyor ve bu sayının 89 kısmı Altın Oran'a 55 diye bölünüyor ve 55 sayısı bizi 35. Âyete bağlıyor. Bu âyetin ilk kelimesi de altın mânâsındaki "vezuhrufen" kelimesi oluyor. Bu da Kur'ân'da 19 sayısını Altın Oran'a bağlayan en büyük delil oluyor. Şimdi hesapları görelim.

 

BİRİNCİ KISIM:

Bu kitapta olmayan bundan önceki bazı araştırmalarımızda sûre sıra numarasını ve sûredeki toplam âyet sayısını yan yana yazarak bulunan kombinasyon numarasını 19'a bölerek tam olarak bölünüp bölünmediğini araştırmıştık.

Burada da önce birden 114'e kadar sûre sıra numaralarını yazıp sonra bunların Altın Oran 1.618'e tam olarak bölünüp bölünmediğini araştıracağız. Eğer tam olarak bölünen bir netice bulursak bunu 19 ile test edeceğiz.

 

Sûre   Sûre No   Sûre  Sûre No

Sıra   /1.618    Sıra  /1.618

No               No   

1    0.618047    58   35.8467

2    1.2360939   59   36.4648

3    1.8541409   60   37.0828

4    2.4721879   61   37.7009

5    3.0902349   62   38.3189

6    3.7082818   63   38.937

7    4.3263288   64   39.555

8    4.9443758   65   40.1731

9    5.5624227   66   40.7911

10   6.1804697   67   41.4091

11   6.7985167   68   42.0272

12   7.4165637   69   42.6452

13   8.0346106   70   43.2633

14   8.6526576   71   43.8813

15   9.2707046   72   44.4994

16   9.8887515   73   45.1174

17   10.506799   74   45.7355

18   11.124845   75   46.3535

19   11.742892   76   46.9716

20   12.360939   77   47.5896

21   12.978986   78   48.2077

22   13.597033   79   48.8257

23   14.21508    80   49.4438

24   14.833127   81   50.0618

25   15.451174   82   50.6799  

26   16.069221   83   51.2979  

27   16.687268   84   51.9159

28   17.305315   85   52.534  

29   17.923362   86   53.152      

30   18.541409   87   53.7701  

31   19.159456   88   54.3881  

32   19.777503   89   55.0062  

33   20.39555    90   55.6242

34   21.013597   91   56.2423

35   21.631644   92   56.8603

36   22.249691   93   57.4784

37   22.867738   94   58.0964

38   23.485785   95   58.7145

39   24.103832   96   59.3325

40   24.721879   97   59.9506

41   25.339926   98   60.5686

42   25.957973   99   61.1867

43   26.57602    100  61.8047

44   27.194067   101  62.4227

45   27.812114   102  63.0408

46   28.430161   103  63.6588

47   29.048208   104  64.2769

48   29.666255   105  64.8949

49   30.284302   106  65.513

50   30.902349   107  66.131

51   31.520396   108  66.7491

52   32.138443   109  67.3671

53   32.756489   110  67.9852

54   33.374536   111  68.6032

55   33.992583   112  69.2213

56   34.61063    113  69.8393

57   35.228677   114  70.4574

 

114 sûre içinde yalnız 89 rakamının Altın Oran 1.618'e 55.00 diye iki basamak hassasiyetli bir ondalık sayıya bölündüğünü görüyoruz. 89'un 19'a tam olarak bölünüp bölünemediğini test edelim.

89/19=4.6842

1) Bu hesaplardan 89. Sûre sıra numarasının 1.618 Altın Oran'a iki basamak hassasiyetli bir ondalık sayıya bölündüğünü gördük.

2) 89'un tam olarak 19'a bölünmediğini gördük.

Şimdi sûre sıra numarasını ve içindeki toplam âyet sayısını 8930 olarak yazıp 19'a bölerek tam olarak bölünüp bölünmediğini araştıralım. 8930/19=470.

Sûre sıra numarasını ve içindeki toplam âyet sayısını gösteren 8930 sayısı 19'a tam olarak bölünüyor.

Sûre isminin Fecr olduğunu belirliyelim.

 

                                   ****************

İKİNCİ KISIM:

Bu bölümde sûrelerdeki toplam âyet sayılarının 1.618 Altın Oran'a tam olarak bölünüp bölünmediğini araştıralım.

 

Sûre        Sûredeki    Toplam âyet/               Sûre        Sûredeki    Toplam âyet/         

Sıra         Toplam      Altın oran                    Sıra        Toplam      Altın oran

No            Âyet           1.618                            No           Âyet           1.618

 

1      7       4.32633         58     22     13.597

2      286     176.761         59     24     14.8331

3      200     123.609         60     13     8.03461

4      176     108.776         61     14     8.65266

5      120     74.1656         62     11     6.79852

6      165     101.978         63     11     6.79852

7      206     127.318         64     18     11.1248

8      75      46.3535         65     12     7.41656

9      129     79.7281         66     12     7.41656

10     109     67.3671         67     30     18.5414

11     123     76.0198         68     52     32.1384

12     111     68.6032         69     52     32.1384

13     43      26.576          70     44     27.1941

14     52      32.1384         71     28     17.3053

15     99      61.1867         72     28     17.3053

16     128     79.11           73     20     12.3609

17     111     68.6032         74     56     34.6106

18     110     67.9852         75     40     24.7219

19     98      60.5686         76     31     19.1595

20     135     83.4363         77     50     30.9023

21     112     69.2213         78     40     24.7219

22     78      48.2077         79     46     28.4302

23     118     72.9295         80     42     25.958

24     64      39.555          81     29     17.9234

25     77      47.5896         82     19     11.7429

26     227     140.297         83     36     22.2497

27     93      57.4784         84     25     15.4512

28     88      54.3881         85     22     13.597

29     69      42.6452         86     17     10.5068

30     60      37.0828         87     19     11.7429

31     34      21.0136         88     26     16.0692

32     30      18.5414         89     30     18.5414

33     73      45.1174         90     20     12.3609

34     54      33.3745         91     15     9.2707

35     45      27.8121         92     21     12.979

36     83      51.2979         93     11     6.79852

37     182     112.485         94     8      4.94438

38     88      54.3881         95     8      4.94438

39     75      46.3535         96     19     11.7429

40     85      52.534          97     5      3.09023

41     54      33.3745         98     8      4.94438

42     53      32.7565         99     8      4.94438

43     89      55.0062         100    11     6.79852

44     59      36.4648         101    11     6.79852

45     37      22.8677         102    8      4.94438

46     35      21.6316         103    3      1.85414

47     38      23.4858         104    9      5.56242

48     29      17.9234         105    5      3.09023

49     18      11.1248         106    4      2.47219

50     45      27.8121         107    7      4.32633

51     60      37.0828         108    3      1.85414

52     49      30.2843         109    6      3.70828

53     62      38.3189         110    3      1.85414

54     55      33.9926         111    5      3.09023

55     78      48.2077         112    4      2.47219

56     96      59.3325         113    5      3.09023

57     29      17.9234         114    6      3.70828

                                        **************

Yukarıda 43. Sûredeki sûre sıra numarasını ve içindeki toplam âyet sayısını gösteren 4389 kombinasyon sayısının 19'a tam olarak bölündüğünü ve bu sayının 89 kısmının Altın Oran'a 55 diye bölündüğünü ve 55 sayısının da sûrenin son âyeti olan 89. Âyetten çıkarıldığında 35. Âyete bağlandığını ve bu âyetin ilk kelimesinin de altın mânâsındaki "vezuhrufen" kelimesi olduğunu görmüştük. Buradan da bunun Kur'ân'da 19 sayısını Altın Oran'a bağlayan en büyük delil olduğu sonucuna varmıştık.

 

Fakat araştırıcı aklımız bununla da yetinmedi. Acaba 43. Sûre içindeki 89 âyetle birlikte Mushaf'ın başından 43. Sırada olmasaydı da sûreleri temsil eden 1-114. Sayılardan herhangi bir sırada olsaydı yine de ["sûre sıra no" + 89]'dan oluşacak kombinasyon sayısı tam olarak 19'a bölünürmü diye merak etti. Bunu araştırmak üzere 89 sayısını sırayla 1'den 114 sayısına kadarki sayılara ilave edip sonra ortaya çıkan kombinasyon sayısını 19'a böldüm. Hesapları aşağıda görelim.

 

Sûre        Sûredeki    Sûre Sıra No +

Sıra         Toplam      Toplam âyet No

No            Âyet           19'a bölümü

 

1              89            189          189/19=9.947

2              89            289          289/19=15.210

3              89            389          389/19=20.473

4              89            489          489/19=25.736

5              89            589          589/19=31

6              89            689          689/19=36.263

7              89            789          789/19=41.526

8              89            889          889/19=46.789

9              89            989          989/19=52.052

10            89            1089        1089/19=57.315

11            89            1189        1189/19=62.578

12            89            1289        1289/19=67.842

13            89            1389        1389/19=73.105

14            89            1489        1489/19=78.368

15            89            1589        1589/19=83.631

16            89            1689        1689/19=88.894

17            89            1789        1789/19=94.157

18            89            1889        1889/19=99.421

19            89            1989        1989/19=104.684

20            89            2089        2089/19=109.947

21            89            2189        2189/19=115.210

22            89            2289        2289/19=120.473

23            89            2389        2389/19=125.736

24            89            2489        2489/19=131

25            89            2589        2589/19=136.263

26            89            2689        2689/19=141.526

27            89            2789        2789/19=146.789

28            89            2889        2889/19=152.052

29            89            2989        2989/19=157.315

30            89            3089        3089/19=162.578

31            89            3189        3189/19=167.842

32            89            3289        3289/19=173.105

33            89            3389        3389/19=178.368

34            89            3489        3489/19=183.631

35            89            3589        3589/19=188.894

36            89            3689        3689/19=194.157

37            89            3789        3789/19=199.421

38            89            3889        3889/19=204.684

39            89            3989        3989/19=209.947

40            89            4089        4089/19=215.210

41            89            4189        4189/19=220.473

42            89            4289        4289/19=225.737

43            89            4389        4389/19=231

44            89            4489        4489/19=236.263

45            89            4589        4589/19=241.526

46            89            4689        4689/19=246.789

47            89            4789        4789/19=252.052

48            89            4889        4889/19=257.315

49            89            4989        4989/19=262.578

50            89            5089        5089/19=267.842

51            89            5189        5189/19=273.105

52            89            5289        5289/19=278.368

53            89            5389        5389/19=283.631

54            89            5489        5489/19=288.894

55            89            5589        5589/19=294.157

56            89            5689        5689/19=299.421

57            89            5789        5789/19=304.684

58            89            5889        5889/19=309.947

59            89            5989        5989/19=315.210

60            89            6089        6089/19=320.473

61            89            6189        6189/19=325.736

62            89            6289        6289/19=331

63            89            6389        6389/19=336.263

64            89            6489        6489/19=341.526

65            89            6589        6589/19=346.789

66            89            6689        6689/19=352.052

67            89            6789        6789/19=357.315

68            89            6889        6889/19=362.578

69            89            6989        6989/19=367.842

70            89            7089        7089/19=373.105

71            89            7189        7189/19=378.368

72            89            7289        7289/19=383.631

73            89            7389        7389/19=388.894

74            89            7489        7489/19=394.157

75            89            7589        7589/19=399.421

76            89            7689        7689/19=404.684

77            89            7789        7789/19=409.947

78            89            7889        7889/19=415.210

79            89            7989        7989/19=420.473

80            89            8089        8089/19=425.736

81            89            8189        8189/19=431

82            89            8289        8289/19=436.263

83            89            8389        8389/19=441.526

84            89            8489        8489/19=446.789

85            89            8589        8589/19=452.052

86            89            8689        8689/19=457.315

87            89            8789        8789/19=462.578

88            89            8889        8889/19=467.842

89            89            8989        8989/19=473.105

90            89            9089        9089/19=478.368

91            89            9189        9189/19=483.631

92            89            9289        9289/19=488.894

93            89            9389        9389/19=494.157

94            89            9489        9489/19=499.421

95            89            9589        9589/19=504.684

96            89            9689        9689/19=509.947

97            89            9789        9789/19=515.210

98            89            9889        9889/19=520.473

99            89            9989        9989/19=525.736

100          89            10089      10089/19=531

101          89            10189      10189/19=536.263

102          89            10289      10289/19=541.526

103          89            10389      10389/19=546.789

104          89            10489      10489/19=552.052

105          89            10589      10589/19=557.315

106          89            10689      10689/19=562.578

107          89            10789      10789/19=567.842

108          89            10889      10889/19=573.105

109          89            10989      10989/19=578.368

110          89            11089      11089/19=583.631

111         89            11189      11189/19=588.894

112          89            11289      11289/19=594.157

113          89            11389      11389/19=599.421

114          89            11489      11489/19=604.684

*****************************************

 

Yukarıdaki sonuçlardan 19'a tam olarak bölünenleri görelim:

 

5              89            589          589/19=31

24            89            2489        2489/19=131

43            89            4389        4389/19=231

62            89            6289        6289/19=331

81            89            8189        8189/19=431

100          89            10089      10089/19=531

 

Bunları incelersek ilk 19'a tam olarak bölünen sûre sıra numarası ve 89 âyet kombinasyonunun 5. Sûrede olduğunu görürüz.

Eğer 89 âyetlik Zuhruf Sûresi sûre sıra numarası itibariyle baştan 5. Sırada olsaydı o zaman 5. Sûre hem 19'la hem de altın oranla uyumlu olurdu diyebiliriz.

Bundan sonrakiler 19'un katlarında belirli bir şekilde tekrarlanmaktadır ve hepsi de hem 19'la hem de altın oranla uyumlu olurlardı.

 

Bunların içinden hangisinin herhangi bir şekilde altın oranla daha başka bir ilişkisi olup olmadığını araştırmamız gerektiğini düşündüm.

 

Mushafta 114 adet sûre bulunmaktadır. Altın oranı 114 sûreye uygulamak için başlangıçta anlatılan altın oranın tarifine tekrar bakalım.

 

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618; bu oranın değeri her ölçü için 1.618 dir.

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.

Doğru parçasının tamamı olan AB burada Sûre sayısının tamamı olan AB=114'e eşit olacaktır. Bundan büyük parça olan CB'yi bulup bunu 114'ten çıkararak altın oranın hangi sûreye denk geldiğini hesaplayalım.

114/1.618=70.457=CB

114-70.457=43.543

Görüldüğü gibi altın oranın 114 sûreye uygulaması bizi 43. Sûreye getirmektedir. Daha önce de gördüğümüz üzere bu sûrenin adı altınla ilgilidir. Yani altın oran yine bizi adı altınla ilgili bu sûreye getirdi.

 

Şimdi yukarıda bulduklarımıza tekrar bir göz atalım.

89 sayısının altın orana 34 ve 55 diye bölündüğünü bilerek acaba bu 89 âyetlik Zuhruf sûresi Mushaf'ın başından başka bir sırada olsaydı ne olurdu diye araştırdığımızda aşağıdaki neticeleri bulmuştuk ve bunların hepsinin de hem altın oranla hem de 19'la uyumlu olduğunu görmüştük. Altın oranı ayrıca 114 sûreye uyguladığımızda yine 43. Sûreyi bulmuştuk. Öyleyse aşağıdakilerin içinden 43. Sıradakini seçmek aradığımız altın oran ilişkisini bize vermektedir.

 

5              89            589          589/19=31

24            89            2489        2489/19=131

*43          89            4389        4389/19=231

62            89            6289        6289/19=331

81            89            8189        8189/19=431

100          89            10089      10089/19=531

 

Buna göre 43. Sûre dışındakiler hem 19'la hem de 89'dan dolayı altın oranla uyumlu olmalarına rağmen altın oranı 114 sûreye uygulamaktan elde edilen 43.542 sayısının dışında kaldıklarından seçilmemişlerdir.

 

SONUÇ

 

Buraya kadar çeşitli varsayımlar içinden yalnız Mushaf'ın başından 43. Sırada olan 89 âyetlik sûrenin pek çok yönden altın oranla ve de 19'la uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da Mushaf'ın Kâinat'taki bazı şeylerde olduğu gibi altın orana uygun olarak düzenlendiği fikrini düşündürmektedir. Ayrıca 19 sayısı ile de uyumlu olduğunu göstermektedir. 19'la uyumluluk bakımından yukarıda bahsettiğimiz 19 ilişkisınden başka bu sûrede toplam olarak 836 kelime vardır ki bu da 44x19'a eşittir.

*****

 

Bütün bunlardan Kur'ân'ın rastgele bir kitap olmadığı ve bu Kâinat'ı yaratan Allahü te'âlâ'nın insanlığa hitabı olan özel bir kitap olduğu sonucuna varabiliriz diye düşünüyorum.

 

43. Sûre ve bu sûredeki toplam âyet sayısını birleştirerek ortaya çıkan 4389 kombinasyon sayısı 19'a tam olarak bölündüğüne göre ve bu sûre aynı zamanda Altın Oran'la 114 sûre bazında uyumlu olduğuna göre bu demek oluyor ki sûre-âyet sıralamaları rastgele şeyler değildir. Bu durum Mushaf'taki sûre sıralamalarının da "vahiy" ile olduğunu söylemeyi gerektirir ve de Sahâbe'nin bu konudaki içtihadını da doğrulamaktadır diye düşünüyorum.

 

Ayrıca Kur'ân'daki 19 sayısınun bir sayım aracı olarak kullanılıp bazı şeyleri doğrulamakta kullanılabileceğini düşünüyorum.

 

Burada son olarak kendi tespitim olmasa da internette birçok yerde yazılanlara göre "Mekke" şehrinin dünya üzerindeki konumunun Altın Oran'la uyumlu olduğu konusu üzerinde  biraz durmak istiyorum. 

İnternette yazılanlarda kafirlerin Mekkenin koordinatları hususunda yazdıkları çarpıtıcı yorumlar beni bu konuya açıklık getirmek için bu kısmı yazmaya mecbur etti.

 

Mekke'nin dünya üzerindeki konumunu Google'dan araştırdığımızda koordinatlarının: 21.25 Kuzey ve 39.49 Doğu olduğunu görüyoruz. Güney Kutbu'ndan Ekvatora kadar 90 paralel artı Ekvator'dan Mekke şehrine kadar 21.25 paralel bize 90+21.25=111.25 verir. Yani Mekke şehri Güney Kutbu'ndan 111.25 paralel uzaklıktadır. 180/111.25=1.617977 yani 1.618

 

Güney ve Kuzey kutupları arasında 180 adet paralel olduğuna göre altın oranı hesaplayalım. 180/1.618=111.24

 

Kâinat'ın yaratıcısı olan Allah'ın Mekke şehrinin konumunu dünya üzerinde altın orana göre yerleştirmiş gibi gözüküyor. İnanmayanlara kendi hesaplarını yapmalarını öneriyorum.

 

Şimdi bir de Doğu ve Batı yönündeki 360 adet meridyenlere göre hesaplayalım. Mekkenin Doğu 39.49 meridyeninde olduğunu görmüştük. Meridyen sistemi Londra'nın yakınlarındaki Grinviç gözlemevi sıfır kabul edilerek hesaplandığında buradan 180 meridyen doğuya gidildiğinde Gün-Dönümü veya Beynelmilel Saat Değişim Noktası'na gelinir. Buradan tekrar 180 meridyen doğuya gidildiğinde tekrar Londra yakınlarındaki Grinviç gözlemevi'ne gelinir. Buradan devamla 39.45 meridyen gidildiğinde Mekke şehrine gelinir. Yani Mekke şehri ile Gün-Dönümü veya Beynelmilel Saat Değişim Noktası arasında 180+39.45=219.45 meridyen mesafe vardır. Hesaplayalım:

360/219.45=1.6404

Bir de 360 meridyenin altın orana göre kaç meridyen olduğuna bakalım. 

360/1.618=222.49

222.49-219.45=3.04 Arada üç meridyen fark olduğu görülüyor.

Buradan Mekkeden başlangıç meridyenine kadar olan mesafesini meridyen cinsinden bulalım.  222.49-180=42.49 meridyen. Yani Mekkeyle teorik altın orana denk gelecek başlangıç meridyeni arasında 42.49 meridyen olduğuna göre bu şu andaki Grinviç'ten geçtiği kabul edilen başlangıç meridyeninin üç meridyen batısına denk gelmektedir. Haritadan Grinviç'in üç meridyen batısındaki yerleri tespit ettim. Bu noktalarla Mekke arasında 42.49 meridyen uzaklık vardır. Bunlar haritada görülüyor. Bu noktalarla Londra arasında birkaç yüz kilometre fark vardır.

 

Şu andaki Grinviç'ten geçtiği kabul edilen başlangıç meridyeni 1884 senesinde seçilmiş. O zamana kadar her ülkenin harita yapımcıları kendi ulusal gözlemevlerini başlangıç meridyeni olarak kabul edip ona göre haritalar yapıyorlarmış.

İngilizler de Londra yakınlarındaki Grinviç gözlemevini seçmişler ve ona göre haritalar yapmışlar.  İngilizler 19'cu yüzyılın süper gücü olduklarından ve üzerinde güneş batmayan imparatorluk gemicilik sayesinde mümkün olduğundan onların yaptıkları haritalar diğer milletlerin gemicileri tarafından da kullanılmış. Böylelikle 1884 senesinde Grinviç'in başlangıç meridyeni seçilmesi gayet kolay/doğal olmuş.

Meseleye hangi gözlemevini başlangıç meridyeni olarak seçelim ki Mekkenin o başlangıç meridyenine olan uzaklığı altın oran miktarı uzaklığa en yakın miktarda olsun diye baktığımızda Londra yakınlarındaki Grinviç gözlemevi ortaya çıkmaktadır.

Dünya üzerinde meridyen sisteminin başlangıç noktası olarak Londra yakınlarındaki Grinviç gözlemevi değil de mesela Tokyo veya İstanbul yakınlarındaki bir gözlemevi olsaydı o zaman bu değerlerden ve de Altın oran değerlerinden çok uzak rakamlar ortaya çıkacaktı. Bugünkü haliyle arada üç meridyen fark olduğuna göre yüzde olarak farkı hesaplayalım: 3/360=0.0083

Üç meridyen, toplam 360 meridyene kıyaslandığında yüzde birden az bir fark olduğunu gösteriyor.

Herhalde Mekkenin koordinatlarının altın oranla bu kadar yakın örtüşmesi ve de Kur'ân'da da altın oranla ilgili birkaç adet işaret olması rastgele şeyler olmasa diye düşünüyorum.

 

                                                  **************