Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 04/04/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

27. SUREDEKİ

ALTIN ORAN HESABI

 

27. Sûrenin başından sonuna kadar 1159 satır vardır ki bu 19 un katı etmektedir. 1159/19=61x19

 

Daha önce 27. Sûrede 27 adet Allah kelimesinin olduğundan bahsetmiştim. Sûrenin başından başlayarak sayılan 27 Allah kelimesi içinde 16cısı "aallâhu" diye yazılan kelimedir. Daha önceleri bu kelimeden bütün Kur'ân'da yalnız iki adet olduğunu tespit etmiştim. Bunlardan birinin 27. Sûredeki 27 Allah kelimesinden birisi olması merakımı kurcaladı. Herhalde burada önemli ve özel bir sayım olmalı diye içimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Bunun üzerine 27 Allah kelimesinin birincisinden "aallâh" kelimesine kadar olan sayımları ve "aallâh" kelimesinden 27. Allah kelimesine kadar olan toplamları yaptım ve bunların neticelerini birbirlerine oranladım, topladım, çıkardım yani ne varsa denedim fakat bir şey göremedim. Bunun üzerine 27. Sûrenin tüm datasına yöneldim. Bunları Excel dosyasına yükleyince 27. Sûrede 1159 satır olduğu görüldü ki bunun 19 un katı ettiğini bu bölümün başında yazmıştım.

 

Bu sefer tüm 27. Sûre datasında yukarıdakine benzer çeşitli hesaplar yaptım. Mesela Sûrenin başından 59. âyetteki "aallâhu" kelimesine kadar olan bütün satırlardaki sayıları topladım. Sonra 59. âyetteki "aallâhu" kelimesinden 27. Sûrenin sonuna kadar olan bütün satırlardaki sayıları topladım. Sonra bu iki bölümün toplamlarını birbirlerine böldüm. Ve netice -heyecanlı mısınız, ben bu neticeyi görünce hemen gidip bir şükür secdesi yaptım- evet netice inanılmaz ALTIN ORAN neticesi. İşte hesaplar:

 

 

27. Sûrenin başından sonuna kadar olan 1159 satırdaki 5 kolondaki bütün sayıların toplamı=60899090

 

27. Sûrenin başından 59. âyetteki "aallâhu" kelimesinin olduğu 720 satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı= 37649154

 

721. Satırdan 27. Sûrenin son satırı olan 1159. Satır dahil bütün satırlardaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı=

23249936

 

Bu iki bloktaki sayıları birbirlerine bölelim.

37649154/23249936=1.6193

 

Bir de bütün 27. Sûrenin 5-kolondaki sayıların toplamını 720 satırlık bloğun toplamlarına bölelim.

60899090/37649154=1.6175

 

iki toplamın ortalamasını alalım.

1.6193+1.6175=3.2368

3.2368/2=1.6184

İşte size ALTIN ORAN rakamı 1.618

 

Allahü Ekber! Allahü Ekber! Allahü Ekber!

 

Ben size içimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Buradaki  "aallâh" kelimesinin sayımlarında özel ve önemli bir şeyler var gibi hissediyorum dememiş miydim.

Kur'ân Araştırmalarımda bu 6. Senem. 73 yaşındayım ve gece gündüz bununla uğraşıyorum. Eh Allahü te'âlâ kendisine yönelip yardım isteyene ve gereğini yaparak çalışana veriyor. Elhamdü lillâh.

 

Yukarıdaki paragrafın son cümlesinde geçen "Çalışana veriyor"u biraz açayım diye düşündüm. 2698 Allah kelimesini ve 975 Rabb kelimesini birer satıra gelecek şekilde data bankasından çıkardım. Buraya kadar çok kolay. Sonra her satırdaki Allah kelimesinden sonra gelen 4 kelimeyi içeren datayı çıkardım. Sonra bunları gruplaştırdım ve hesapladım. İşte bunları yapmak birkaç ay sürdü.

Yani 2698 Allah kelimesi üzerinde 2-3 ay çalıştım. Bu arada Allah kelimesi üzerinde bilmediğim çok şey öğrendim. Mesela yalnız 2 kere geçen "aallâhu" kelimeleri üzerinde çalışma yaptım. Bunlardan sonra her sûrede kaç kere Allah kelimesi geçiyor diye bir çalışma yaptım. İşte bu çalışmayı yaparken 27. Sûrede 27 adet Allah kelimesi olduğunu görünce dikkat derecem yükseldi. Bir de bu 27 Allah kelimesinden birinin daha önce üzerinde çalışma yaptığım iki adet "aallâhu" kelimesinden biri olduğunu görünce hissiyatım yoğunlaştı. Ve neticede Altın Oran hesabına ulaştım.

Burada dikkat edilecek nokta eğer iki adet "aallâhu" kelimesi üzerinde daha evvel çalışma yapmamış olsaydım Altın Oran hesabını bulamazdım. Hani derler ya akacak su yolunu bulur. Benim de bu sûredeki Altın Oran'ı keşfetmem mukadder olduğundan bu süreçlerden geçmişim ve bu çalışmaları yapmışım diye düşünüyorum. Tekrar Elhamdü lillâh. Rabbime sonsuz şükürler olsun.

***

 

27. Sûrede daha pek çok sayımların olduğunu hissediyorum. Bu sûre ekstra önemini 30. Âyetinde geçen "BismillahirrahmânirraHiıym" kelimesinden alıyor diye düşünüyorum. Her sûrenin başlık kısmında olan "BismillahirrahmânirraHiıym" kelimesi bu sûrenin içinde 30. âyette geçiyor ve bu sûre bununla bereketleniyor gibi geliyor bana. İşte bereketin nişanesi olarak ALTIN ORAN sayımını gördük. Daha kim bilir neler var neler bu sûrede. İnşallah rabbim diğerlerini de keşfetmemi nasip eder.

 

Yukarıdaki satırları yazdıktan hemen sonra acaba "Pi" sayısı ile ilgili olabilirmi diye düşünmeye başladım. Birkaç sene önce acaba Kur'ân'da "Pi" sayısı ile ilgili bir sayım varmı diye haftalarca araştırmış fakat bir şey bulamamıştım.

 

Bu arada sayfaya bakıyordum. Bütün hesaplar rakamlar sayfada duruyordu. İçimden bir ses aradığına bakıp duruyorsun, işte orada diyordu fakat göremiyordum.

 

Sonra aklıma 27. Sûrenin 93 âyet olduğu geldi. Besmele ise 30. Âyette idi. 93'ü 30'a bölüp denedim.

93/30=3.1

 

Evet işte bu dedim. "Pi" sayısının değeri 3.1416 dır fakat bunu âyet bazında yapınca ancak bu hassasiyette olabiliyor.

 

27. Sûredeki tüm âyet sayısı olan 93'ü Pi sayısına bölelim.

 

93/3.1416=29,60 eder ki bu sayı yuvarlanarak 30 eder. Bu da 30. Âyet demektir. Ve 30. Âyette de "Besmele" vardır.

 

İşte size Besmelenin bereketi!

 

Besmelenin olduğu 27. Sûrede hem Altın Oran sayımı var hem de Pi sayısı sayımı var.

 

Ayrıca 27. Sûrede 27 "Allah" kelimesi var.

 

Ve de 27. Suredeki tüm kelime sayısı olan 1159 sayısı da 19'un katı etmektedir.

 

MaşâAllah!

 

*****