Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 04/04/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

 

 

SURE-AYET NUMARALARIYLA

ALTIN ORAN HESABI

 

İlerde bir bölümde göreceğiniz gibi 27. Sûrede tüm sûreyi kapsayan bir Altın Oran sayımı vardır.

Burada göreceğimiz Altın Oran hesabı ise bütün Kur'ân'ı kapsamaktadır.

Hesaplar çok kolay ve neticesi çok muazzam. Bunun için 114 satırlık bir Excel tablosu oluşturacağız.

 

1. Tablonun birinci kolonuna Kur'ân'daki tüm sûrelerin numaralarını 1 den 114'e kadar her satıra bir adet olmak üzere yazacağız.

2. Tablonun ikinci kolonuna her sûrede kaç âyet olduğunu yazacağız.

3. Tablonun üçüncü kolonuna sûre ve âyet numaralarının toplamını yazacağız.

4. Üçüncü kolondaki sayıları "Tekler" ve "Çiftler" diye ayıracağız.

5. Tekler ve Çiftler gruplarındaki eşit sayısal değerleri olanları gruplaştırıp toplayacağız. Bunlara "Eşit tekler" ve "Eşit çiftler" diyeceğiz.

6. Eşit sayısal değerleri olmayanları da başka bir grup haline getirip toplayacağız. Bunlara "Ünik-tekler" ve "Ünik çiftler" diyeceğiz.

7. Elde edilen dört gruptakileri ayrı ayrı toplayıp birbirlerine oranlayacağız.

8. Eşitler ve Ünikler gruplarının toplamlarını birbirine bölerek Altın Oran sayısını elde edeceğiz.

TEKLER GRUBU

 

Sûre

Âyet

tekler

3

200

203

5

120

125

6

165

171

7

206

213

8

75

83

10

109

119

12

111

123

19

98

117

20

135

155

21

112

133

23

118

141

26

227

253

31

34

65

36

83

119

37

182

219

40

85

125

41

54

95

42

53

95

44

59

103

46

35

81

47

38

85

48

29

77

49

18

67

50

45

95

51

60

111

52

49

101

53

62

115

54

55

109

55

78

133

59

24

83

60

13

73

61

14

75

62

11

73

65

12

77

67

30

97

69

52

121

71

28

99

73

20

93

75

40

115

76

31

107

77

50

127

79

46

125

82

19

101

83

36

119

84

25

109

85

22

107

86

17

103

89

30

119

92

21

113

95

8

103

96

19

115

99

8

107

100

11

111

104

9

113

108

3

111

109

6

115

110

3

113

3252

3303

6555

57-satır

ÇİFTLER GRUBU

 

Sûre

Âyet

çiftler

1

7

8

2

286

288

4

176

180

9

129

138

11

123

134

13

43

56

14

52

66

15

99

114

16

128

144

17

111

128

18

110

128

22

78

100

24

64

88

25

77

102

27

93

120

28

88

116

29

69

98

30

60

90

32

30

62

33

73

106

34

54

88

35

45

80

38

88

126

39

75

114

43

89

132

45

37

82

56

96

152

57

29

86

58

22

80

63

11

74

64

18

82

66

12

78

68

52

120

70

44

114

72

28

100

74

56

130

78

40

118

80

42

122

81

29

110

87

19

106

88

26

114

90

20

110

91

15

106

93

11

104

94

8

102

97

5

102

98

8

106

101

11

112

102

8

110

103

3

106

105

5

110

106

4

110

107

7

114

111

5

116

112

4

116

113

5

118

114

6

120

3303

2933

6236

57 Satır

Tekler ve çiftler gruplarındakileri Ünikler ve Eşitler diye iki gruba ayıralım. Böylelikle 4 grup meydana gelir. Bunlar:

1. Ünik tekler,

2. Eşit tekler,

3. Ünik çiftler,

4. Eşit çiftler.

Lütfen aşağıda görülen gruplaşmalardaki satır sayılarının 19 ve 38 olmasındaki 19'un katları gerçeğini atlamayalım.

 

Ünik-tekler

19 satır

 

Sûre

Ayet

Tekler

31

34

65

49

18

67

61

14

75

46

35

81

47

38

85

73

20

93

67

30

97

71

28

99

19

98

117

69

52

121

12

111

123

77

50

127

23

118

141

20

135

155

6

165

171

3

200

203

7

206

213

37

182

219

26

227

253

744

1761

2505

 

 

 

Eşit-tekler

38 satir

 

Sûre

Âyet

tekler

60

13

73

62

11

73

65

12

77

48

29

77

8

75

83

59

24

83

50

45

95

41

54

95

42

53

95

52

49

101

82

19

101

44

59

103

86

17

103

95

8

103

76

31

107

85

22

107

99

8

107

54

55

109

84

25

109

100

11

111

108

3

111

51

60

111

92

21

113

104

9

113

110

3

113

53

62

115

96

19

115

109

6

115

75

40

115

89

30

119

83

36

119

10

109

119

36

83

119

5

120

125

40

85

125

79

46

125

21

112

133

55

78

133

2508

1542

4050

 

Eşit-tekler

 

4050

Ünik tekler

 

2505

Tekler

 

1.616766467

 

Şimdi de çiftler grubuna bakalım.

 

Ünik

Çiftler

21 satir

1

7

8

13

43

56

32

30

62

14

52

66

63

11

74

66

12

78

57

29

86

30

60

90

29

69

98

93

11

104

101

11

112

80

42

122

38

88

126

74

56

130

43

89

132

11

123

134

9

129

138

16

128

144

56

96

152

4

176

180

2

286

288

832

1548

2380

 

Eşit çiftler

36 satir

 

35

45

80

58

22

80

45

37

82

64

18

82

34

54

88

24

64

88

22

78

100

72

28

100

94

8

102

25

77

102

97

5

102

33

73

106

91

15

106

87

19

106

103

3

106

98

8

106

102

8

110

105

5

110

106

4

110

90

20

110

81

29

110

107

7

114

88

26

114

70

44

114

39

75

114

15

99

114

28

88

116

111

5

116

112

4

116

78

40

118

113

5

118

68

52

120

114

6

120

27

93

120

17

111

128

18

110

128

2471

1385

3856

 

Eşit-tekler

4050

Ünik tekler

2505

Tekler

1,616766467

 

Eşit-çiftler

3856

Ünik-çiftler

2380

Çiftler

1,620168067

 

İki grubun ortalamasını alalım.

1,620168067+1,616766467=3,236934534/2=1,618467267

 

Yukarıdaki dört grubu Ünikler ve Eşitler diye iki grupta toplayabiliriz.

Eşitler (Tekler+Çiftler)=4,050+3,856=7,906

Ünikler (Tekler+Çiftler)=2,505+2,380=4,885

Eşitler/Ünikler= 7,906/4,885=1,61842374616

 

Buraya kadar yaptığımız hesapları 114 satırdaki datayı Ünikler ve Eşitler diye iki grupta toplayarak yapabilirdim. Fakat bazı grupların toplamlarında ortaya çıkan güzel sayımları görebilmeniz için datayı tekler ve çiftler diye gruplaştırarak hesaplama yoluna gittim.

 

Kitabın 4. Bölümünde gördüğümüz bütün Kur'an'ı kapsayan 114 satırlık datanın Sure ve Ayet kolonlarının toplamları aşağıda görülüyor:

114 satırlık datanın Sûre kolonunun toplamı=6555

114 satırlık datanın Âyet kolonunun toplamı=6236

 

Şimdi de yukarıda gördüğümüz 114 satırlık data içindeki 57 satırlık Tekler toplamına bakalım:

Sure kolonu toplamı: 3252

Ayet kolonu toplamı: 3303

Sure ve Ayet kolonları toplamı: 3252+3303=6555

 

Görüldüğü gibi bütün Kur'an'ı kapsayan 114 surenin Sure kolonu toplamı 6555 ederken Tekler Grubundaki 57 satırlık datanın Sure ve Ayet kolonları toplamı 6555 etmektedir. Çok ünik bir durum!

 

Şimdi de yukarıda gördüğümüz 114 satırlık data içindeki 57 satırlık Çiftler  toplamına bakalım:

 

Çiftler Sure kolonu toplamı: 3303

Çiftler Ayet kolonu toplamı: 2933

Çiftler Sure ve Ayet kolonları toplamı: 3303+2933=6236

 

Şimdi bütün Kur'an'ı kapsayan 114 surenin Ayet  kolonu toplamını buraya alalım:

 

114 satırlık datanın Âyet kolonunun toplamı=6236

 

Görüldüğü gibi bütün Kur'an'ı kapsayan 114 surenin Ayet  kolonu toplamı 6236 ederken Çiftler Grubundaki 57 satırlık datanın Sure ve Ayet kolonları toplamı 6236  etmektedir. Yine çok ünik bir durum!

 

 

***