Kaf suresi Kaf harfi ile başlar.  İçinde 57 tane Kaf harfi vardır 19x3.

 

 

 

50:1 Kâf(1)* vel Kur’ânil(2) meciyd

 

50:2 bel ‘Acibû en câehüm münzirun minhüm fe Kâlel(3) kâfirûne hâzâ şey’ün ‘Aciyb

 

50:3 e izâ mitnâ ve künnâ türâbâ* zâlike rac’Un be’Iyd

 

50:4 Kad(4) ‘Alimnâ mâ tenKuSul(5) arDu minhüm* ve ‘Indenâ kitâbün HafiyZ

 

50:5 bel kezzebû bil HaKKı(6) lemmâ câehüm fehüm fiy emrin meriyc

 

50:6 e felem yenZurû iles semâi fevKahüm(7) keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min fürûc

 

50:7 vel arDa medednâhâ ve elKaynâ(8) fiyhâ ravâsiye ve enbetnâ fiyhâ min külli zevcin behiyc

 

50:8 tebSıraten ve zikrâ li külli ‘Abdin müniyb

 

50:9 ve nezzelnâ mines semâi mâen mübâraken fe enbetnâ bihî cennâtin ve Habbel HaSıyd

 

50:10 ven nahle bâsiKâtil(9) lehâ Tal’Un neDıyd

 

50:11 rizKan(10) lil ‘Ibâdi ve aHyeynâ bihî beldeten meytâ* kezâlikel hurûc

 

50:12 kezzebet Kablehüm(11) Kavmü(12) nûHın ve aSHâbün rassi ve semûd

 

50:13 ve ‘Âdün ve fir’Avnü ve ıhvânü lûT

 

50:14 ve aSHâbül eyketi ve Kavmü(13) tübba’Å* küllün kezzeber rusüle fe HaKKa(14) ve’Iyd

 

50:15 e fe ‘Ayiynâ bil halKıl(15) evvel* belhüm fiy lebsin min halKın(16) cediyd

 

50:16 ve leKad(17) halaKnel(18) insâne ve na’Ålemü mâ tüvesvisü bihî nefsüh* ve naHnü aKrabü(19) ileyhi min Hablil veriyd

 

50:17 iz yeteleKKal(20) müteleKKıyâni(21) ‘Anil yemiyni ve ‘Aniş şimâli Ka’Iyd(22)

 

50:18 mâ yelfiZu min Kavlin(23) illâ ledeyhi raKıybün(24) ‘Atiyd

 

50:19 ve câet sekratül mevti bil HaKK(25)* zâlike mâ künte minhü teHıyd

 

50:20 ve nüfiha fiS Sûr* zâlike yevmül ve’Iyd

 

50:21 ve câet küllü nefsin me’Ahâ sâiKun(26) ve şehiyd

 

50:22 leKad(27) künte fiy gafletin min hâzâ fe keşefnâ ‘Anke gıTâeke fe beSarukel yevme Hadiyd

 

50:23 ve Kâle(28) Kariynühû(29)zâ mâ ledeyye ‘Atiyd

 

50:24 elKıyâ(30) fiy cehenneme külle keffârin ‘Aniyd

 

50:25 mennâ’In lil hayri mü’Åtedin müriyb

 

50:26 elleziy ce’Ale me’Allâhi ilâhen âhara fe elKıyâhü(31) fiyl ‘Azâbiş şediyd

 

50:27 Kâle(32) Kariynühû(33) rabbenâ mâ aTgaytühû velâkin kâne fiy Dalâlin be’Iyd

 

50:28 Kâle(34) lâ tahteSımû ledeyye ve Kad(35) Kaddemtü(36) ileyküm bil ve’Iyd

 

50:29 mâ yübeddelül Kavlü(37) ledeyye ve mâ ene bi Zallâmin lil ‘Abiyd

 

50:30 yevme neKûlü(38) li cehenneme helimtele’ti ve teKûlü(39) hel min meziyd

 

50:31 ve üzlifetil cennetü lil mütteKıyne(40) gayra be’Iyd

 

50:32 hâzâ mâ tû’Adûne li külli evvâbin HafiyZ

 

50:33 men haşiyer raHmâne bil gaybi ve câe bi Kalbin(41) müniyb

 

50:34 udhulûhâ bi selâm* zâlike yevmül hulûd

 

50:35 lehüm mâ yeşâûne fiyhâ ve ledeynâ meziyd

 

50:36 ve kem ehleknâ Kablehüm(42) min Karnin(43) hüm eşeddü minhüm baTşen fe neKKabû(44) fiyl bilâd* hel min meHıyS

 

50:37 inne fiy zâlike le zikrâ limen kâne lehû Kalbün(45) ev elKas(46) sem’A ve hüve şehiyd

 

50:38 ve leKad(47) halaKnes(48) semâvâti vel arDa ve mâ beynehümâ fiy sitteti eyyâmin ve mâ messenâ min lügûb

 

50:39 faSbir ‘Alâ mâ yeKûlûne(49) ve sebbiH bi Hamdi rabbike Kable(50) Tulû’Iş şemsi ve Kablel(51) gurûb

 

50:40 ve minel leyli fe sebbiHhü ve edbâras sücûd

 

50:41 vestemi’Å yevme yünâdil münâdi min mekânin Kariyb(52)

 

50:42 yevme yesme’ÛneS SayHate bil HaKK(53)* zâlike yevmül hurûc

 

50:43 innâ naHnü nuHyiy ve nümiytü ve ileynel maSıyr

 

50:44 yevme teşeKKaKul(54-55) arDu ‘Anhüm sirâ’Â* zâlike Haşrun ‘Aleynâ yesiyr

 

50:45 naHnü a’Ålemü bimâ yeKûlûne(56) ve mâ ente ‘Aleyhim bi cebbârin fe zekkir bil Kur’âni(57) men yehâfü ve’Iyd