HOME PREVIOUS NEXT
Okut

KUR'AN: Enfâl Suresi ; Sure 8, Ayet 61


Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri:
And if they incline towards peace, you too lean towards it, and trust Allah; indeed He only is the All Hearing, the All Knowing.


Elmalılı-orijinal 8:61 Ve eğer selme yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allaha mütevekkil ol, çünkü işiden bilen ancak odur

Elmalılı 8:61 - Eğer onlar barıştan yana olurlarsa, sen de barıştan yana ol! Ve Allah'a güven. Çünkü işiten ve bilen O'dur.

DiyanetMeali 8:61 Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. O, şüphesiz işitir ve bilir.

DiyanetVakfı 8:61 Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir.

Ömer.N.Bilmen 8:61 Ve eğer onlar sulha meylederlerse sen de ona meylet ve Allah Teâlâ'ya tevekkül kıl! Şüphe yok ki, her şeyi bihakkın işitici ve tamamıyla bilici olan ancak O'dur.

SuatYıldırım 8:61 – Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güven. Çünkü Allah semîdir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir ve bilir). [4,90; 47,35]

İbni Kesir 8:61 Eğer barışa yanaşırlarsa; sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Semi, Alim, O'dur.