HOMEPREVIOUS NEXT
Okut

KUR'AN: YÂSIN SURE; Sure 36, Ayet 40


Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri:
It is not for the sun to catch up with the moon, nor does the night surpass the day; and each one of them floats in its orbit.


Elmalılı-orijinal 36:40. Ne Güneş kendine aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçer, her biri birer felekte yüzerler

Elmalılı 36:40 - Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

DiyanetMeali 36:40. Aya erişmek güneşe düşmez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yürürler.

DiyanetVakfı 36:40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.

Ömer.N.Bilmen 36:40 Ne güneş için layık olur ki, o ay'a yetişmiş olsun. Ne de gece için layıkdır ki, gündüzü geçmiş bulunsun ve hepsi de birer felekte yüzerler.

SuatYıldırım 36:40 – Ne Güneş Ay’a kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir.O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur...

İbni Kesir 36:40 Güneşe; aya ulaşmak düşmez. Gece de; gündüzü geçecek değildir. Her birisi, bir yörüngede yüzerler.

Muhammed Esed 36:40 ne güneş aya erişebilir, ne de gece gündüzü yok edebilir, [Dipnot 21] çünkü hepsi uzayda [yasalarımız doğrultusunda] hareket ederler.

[Dipnot 21] Lafzen, “ne de gece gündüzün önüne geçebilir” [yahut “geride bırakabilir”].