HOME PREVIOUS NEXT
Okut

KUR'AN: Mürselât Suresi ; Sure 77, Ayet 4


Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri:
Then by those that clearly differentiate the right and wrong.


Elmalılı-orijinal 77:4 Derken seçip ayıranlara

Elmalılı 77:4 - Seçip ayıranlara,

DiyanetMeali 77:1-7 Birbiri ardından gönderilenlere ve görevlerine koştukça koşanlara, Allah'ın buyruklarını yaydıkça yayanlara ve hak ile batılın arasını ayırdıkça ayıranlara, kötülüğü önlemek veya uyarmak için vahiy getiren meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyamet şüphesiz kopacaktır.

DiyanetVakfı 77:4 (Hak ile batılı) birbirinden iyice ayıranlara;

Ömer.N.Bilmen 77:4 Sonra ayrılmakla ayıranlara.

SuatYıldırım 77:4 – Hakla batılı, doğru ile eğriyi ayırt edenler,

İbni Kesir 77:4 Böylece ayırdıkça ayıranlara,