HOME

KUR'AN

Tekâsür Suresi (Sure 102)

Kur´an-ı Kerîm´in yüzikinci suresi, sekiz ayet, otuzaltı kelime ve yüzelliki harften ibarettir, fasılası ra, mim ve nun harfleridir. Mekkî sûrelerden olup, Kevser suresinden sonra nâzil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen ve "çoklukla övünmek" anlamında kullanılan "Tekâsür" kelimesinden almıştır.


Et-Tekâsür: Ayet 1
Et-Tekâsür: Ayet 2
Et-Tekâsür: Ayet 3
Et-Tekâsür: Ayet 4
Et-Tekâsür: Ayet 5
Et-Tekâsür: Ayet 6
Et-Tekâsür: Ayet 7
Et-Tekâsür: Ayet 8

7 MEAL KARŞILAŞTIRMASI

Posta: