Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'da 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU ADEM (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Âdem Peygamberin ismi 25 yerde geçmektedir. Bunların [(âyet sıra numarası (SN) toplamları) ve (sûre ve âyet numaraları (SA) toplamları) ve (sûre ve âyet numaraları çarpımları (SAÇ) toplamları)]nın toplamları 7’nin katı etmektedir.

Ayrıca SAK+SAÇ+GN toplamları 19’un katı etmektedir.

=1896+21167+587673=610736=32144x19

Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN=33359
Sûre numaraları kolonu toplamı=277
Âyet numaraları kolonu toplamı=1498
Kelime numaraları kolonu toplamı=121
Sûre ve âyet numaraları toplamı =SA=1775
Sûre+âyet+kelime numaraları (SAK) kolonları toplamı=1896
Global numaralar kolonu toplamı=GN=587673
Sûre ve âyet numaraları çarpımları (SAÇ) toplamı=21167
(Âyet sıra numaraları(SN) toplamları) ve (sûre ve âyet numaraları(SA) toplamları) ve (sûre ve âyet numaraları çarpımları(SAÇ) toplamları) = SN+SA+SAÇ=33359+1775+21167=56301=8043x7

SAK+SAÇ+GN=1896+21167+587673=610736=32144x19
SAK+SAÇ+GN=1896+21167+587673=610736=87248x7

Bakara sûresinin 35. âyeti ve A'raf sûresinin 19. âyetinde geçen "Âdem" kelimeleri arasında hem âyet bazında(#4) hem de kelime bazında(GA10) 19'un katı kadar uzaklık vardır. Bunlar arasında 7 ve 19 ilişkisi olup olmadığını araştırdım. Bu âyetlerin datasını görelim.


İşte gördüğünüz gibi sevgili okuyucular manaları hemen hemen aynı olan bu iki âyetteki "Âdem" kelimeleri arasında hem âyet bazında hem de kelime bazında 19'un katı kadar uzaklık var. Ayrıca bunların sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamları ve çarpımları(SAÇ) da 7'nin katı ediyor. Buyurun size çok muhteşem bir sunum.