Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 23/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

KUR'AN'DA 7ve19 KRİTERİYLE UYUMLU DAVUD (AS) KELİMESİ

Kur'ân'da Dâvûd Peygamberin ismi 16 yerde geçmektedir. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı ile sûre ve âyet numaraları çarpımlarının toplamının toplamı19’un katı etmektedir.

Âyet sıra numaraları kolonu toplamı=SN=43294
Sûre numaraları kolonu toplamı=388
Âyet numaraları kolonu toplamı=961
Kelime numaraları kolonu toplamı=138
Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=388+961=1349=71x19
Sûre+âyet+kelime numaraları toplamı=SAK=1349+138=1487
Global numaralar kolonu toplamı=GN=675608
Sûre ve âyet kolonları çarpımı toplamı=SAÇ =12421
Sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamları(SAK) ve çarpımları toplamları(SAÇ)=1487+12421=13908=732x19

Ayrıca SN+SA+SAÇ toplamları 7’nin katı etmektedir.
43294+1349+12421=57064=8152x7