Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. 04/04/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

 

 

7-11-19 KRİTERİYLE UYUMLU

"A-Z-Z" KÖKÜ

 

AZİYZ İSMİ: İzzet sahibi, mağlup edilmesi mümkün olmayan. Her şeyde tek galip olan.

Aziyz isminin içinde bulunduğu "A-z-z" kökü altındaki kelimelerin çeşitli manaları vardır. Bunlar arasında kuvvetli, zor, güç, kerim, ütün gelmek gibi manalar gösterilebilr.

 

Kur'ân'da "Aziyz" kelimesinin içinde olduğu "A-z-z" kökü altında 120 kelime vardır. Bunlardan biri bir put ismi olan "Uzza" kelimesidir. Bazı lügatler Uzza kelimesini "A-z-z" kökü altına koymamakta ve dolayısıyla "A-z-z" kökü altında 119 kelime saymaktadırlar. Benim çokça kullandığım lügatler "Uzza" putunu "A-z-z" kökü altına koymaktadırlar. Ayrıca "A-z-z" kökü altındaki 120 kelimeyle benim yaptığım sayımlar daha güzel netice vermektedirler. Mesela ilerde göreceğiniz üzere "A-z-z" kökü altındaki 120 kelimeden 99'u "Aziyz" kelimesidir. 99 kelimeden 64'ü "El" takılı kelimelerdir. 120'den 99'u çıkarınca geriye 21 kelime kalmaktadır. Bu 21 kelimeden 10'u "El" takılı kelimelerdir. Bu 10 kelimeden biri de put adı olan "El-Uzza" kelimesidir. "El" takılı 10 kelimenin toplamlarında SAK toplamı 19'un katı ederken put ismini çıkartarak (ki A-z-z kökü altında 119 kelime eder) yapılan hesaplarda önemli bir sayım görülmemektedir. Bu da bize A-z-z kökü altında 120 kelime olması gerektiğini göstermektedir. Haydi sayımlara bu hesapları görerek başlayalım.

 

Aşağıdaki hesaplarda put ismi yoktur. Dolayısıyla A-z-z kökü altındaki 119 kelimeye işaret vardır. Bunlarda önemli bir SA, SAK, veya 5-kolon toplamı görülmemektedir.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Kelime

Uzzasız

632

12692

4

139

10

l'Izzete         

632

12694

4

139

12

l'Izzete         

1429

27551

10

65

5

l'Izzete         

3670

56342

35

10

4

l'Izzete         

3968

58542

37

180

4

l'Izzeti         

213

3890

2

206

7

l'Izzetu         

3670

56344

35

10

6

l'Izzetu         

5196

71966

63

8

11

l'Izzetu         

5196

71962

63

8

7

l'eAzzu          

24606

371983

253

765

66

 

3515.142857

53140.42857

36.14285714

109.2857143

9.428571429

 

1

3

1

2

3

 

1295.052632

19578.05263

13.31578947

40.26315789

3.473684211

 

1

1

6

5

9

 

2236.909091

33816.63636

23

69.54545455

6

 

10

7

0

6

0

 

 

 

X

 

 

Sure=11x

 

 

 

 

X

Klm=11x

 

***

Aşağıdaki hesaplarda put ismi vardır. Bunların toplamlarında Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) kolonları toplamının 19'un katı ettiği görülmektedir. Dolayısıyla A-z-z kökü altındaki 120 kelimeye işaret vardır.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Kelime

Uzzalı

632

12692

4

139

10

l'Izzete         

632

12694

4

139

12

l'Izzete         

1429

27551

10

65

5

l'Izzete         

3670

56342

35

10

4

l'Izzete         

3968

58542

37

180

4

l'Izzeti         

213

3890

2

206

7

l'Izzetu         

3670

56344

35

10

6

l'Izzetu         

5196

71966

63

8

11

l'Izzetu         

5196

71962

63

8

7

l'aAzzu          

4803

68233

53

19

3

vel'Uzza  

29409

440216

306

784

69

 

4201.285714

62888

43.71428571

112

9.857142857

 

2

0

5

0

6

 

 

X

 

 

 

gn=7x

 

 

 

X

 

ayet=7x

1547.842105

23169.26316

16.10526316

41.26315789

3.631578947

 

16

5

2

5

12

 

 

 

X

X

X

sak=19x

2673.545455

40019.63636

27.81818182

71.27272727

6.272727273

 

6

7

9

3

3

 

 

***

 

Şimdi bu A-z-z kökü altında 120 kelime olması tezini destekleyecek ikinci bir hesaba bakalım. Bu hesaplarda tüm 120 kelime içindeki bütün "El" takılı kelimelerin hesaplarına bakacağız. Yukarıda 99 Aziyz kelimesi içinde "El" takılı 64 kelime olduğundan bahsetmiştik. Bunların ilerdeki tablosundan toplam satırını alalım. Sonra da yukarıda gördüğümüz 10 adet "El" takılı tablunun toplamını alalım. Böylece 120 kelime içindeki 74 adet "El" takılı kelimelerin toplamlarını elde etmiş oluruz.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Kelime

Uzzalı

29409

440216

306

784

69

el-takılı-10-klm

215441

3230670

2133

2793

607

El-takılı-64-klm

244850

3670886

2439

3577

676

el-Azz-74

34978.57143

524412.28

348.42857

511

96.571428

 

4

2

3

0

4

 

 

 

 

X

 

ayet=7x

 

 

X

X

X

sak=7x

 

Görüldüğü gibi 120 kelime içindeki 74 adet "El" takılı kelimenin SAK toplamı 7'nin katı etmektedir.

Şimdi de put ismini çıkararak 119 kelime içindeki 73 adet "El" takılı kelimenin hesaplarına bakalım. Bunun için yukarıdaki tablodaki "El-takılı-10-klm" denen satırı "El-takılı-9-klm" satırı ile değiştirelim.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Kelime

Uzzasız

24606

371983

253

765

66

el-takılı-9-klm

215441

3230670

2133

2793

607

El-takılı-64-klm

240047

3602653

2386

3558

673

el-Azz-73

34292.42857

514664.71

340.85714

508.28571

96.142857

 

3

5

6

2

1

 

12634.05263

189613.31

125.57894

187.26315

35.421052

 

1

6

11

5

8

 

21822.45455

327513.90

216.90909

323.45454

61.181818

 

5

10

10

5

2

 

 

Görüldüğü üzere A-z-z kökü altındaki 119 kelimeden put ismi Uzza'sız olan 73 "El" takılı kelimenin toplamlarında hiçbir sayım görülmemektedir. Bu da bize hiç itiraz edilemeyecek bir şekilde A-z-z kökü altında 120 kelime olması gerektiğini göstermektedir.

 

***

 

Dolayısıyla ben buradaki sayımlarımda "A-z-z" kökü altında 120 kelimeyi kullanacağım.

 

Sevgili okuyucuların dikkatini bu sayımların nasıl işe yaradığına çekmek istiyorum. Görüldüğü gibi bu sayımlarla Arapça kök sistemine göre yapılan lügatlerde hangi kelimenin hangi kök altına girip girmeyeceğine karar verilebilir. Yani diyeceğim o ki bu sayımlara göre Arapça kök sistemine göre lügat düzenlenebilir veya hali hazırdaki lügatler kontrol edilebilir diye düşünüyorum.

 

***

 

Tüm 120 kelimenin toplamlarında herhangbir SA veya SAK toplamı görülmemektedir. Fakat bunların "Kelime" kolonu toplamı hem 7'nin hem de 11'in katı etmektedir. "Kelime" kolonu toplamının 7'nin katı etmesi önemlidir. Çünkü 77789 satırlık bütün Kur'an'ı kapsayan data bankası sayımlarında da "Kelime" kolonu toplamı 7'nin katı etmektedir. 120 kelimenin tamamının datasını merak edenler olur düşüncesiyle aşağıya koyuyorum.

 

A-z-z-120

 

 

 

 

 

 

419

8326

3

126

16

l'Aziyzi         

l'Hakiymi

885

17934

6

96

11

l'Aziyzi          

l'Aliymi

1626

30620

12

30

6

l'Aziyzi         

Vali

1647

31027

12

51

19

l'Aziyzi         

Vali

1751

32858

14

1

15

l'Aziyzi         

l'Hamiydi

3612

55398

34

6

15

l'Aziyzi         

l'Hamiydi

3710

56968

36

5

2

l'Aziyzi         

rraHiymi

3743

57278

36

38

7

l'Aziyzi         

l'Aliymi

3979

58632

38

9

6

l'Aziyzi         

l'vehhabi

4059

59291

39

1

5

l'Aziyzi         

l'Hakiymi

4135

60468

40

2

5

l'Aziyzi         

l'Aliymi

4175

61101

40

42

14

l'Aziyzi         

l'Gaffari

4230

61820

41

12

18

l'Aziyzi         

l'Aliymi

4475

64530

45

2

5

l'Aziyzi         

l'Hakiymi

4512

65018

46

2

5

l'Aziyzi         

l'Hakiymi

5178

71675

62

1

11

l'Aziyzi         

l'Hakiymi

5917

76454

85

8

8

l'Aziyzi         

l'Hamiydi

136

2308

2

129

15

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

299

6226

3

6

12

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

311

6451

3

18

17

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

355

7223

3

62

14

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

787

16228

5

118

10

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

1539

29381

11

66

18

l'Aziyzu         

Kaviyyul-Aziyzu

1674

31446

12

78

4

l'Aziyzu         

Vali

1684

31621

12

88

7

l'Aziyzu         

Vali

1754

32907

14

4

18

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

1961

35090

16

60

11

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

2941

47420

26

9

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3000

47806

26

68

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3036

47985

26

104

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3054

48090

26

122

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3072

48182

26

140

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3091

48290

26

159

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3107

48382

26

175

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3123

48484

26

191

4

l'Aziyzu         

rraHiymu

3149

48615

26

217

3

l'Aziyzi         

rraHiymu

3168

48757

27

9

6

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3237

49636

27

78

7

l'Aziyzu         

l'Aliymu

3366

51636

29

26

11

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3382

51882

29

42

11

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3414

52281

30

5

7

l'Aziyzu         

rraHiymu

3436

52565

30

27

17

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3478

53142

31

9

7

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3509

53692

32

6

5

l'Aziyzu         

rraHiymu

3633

55765

34

27

11

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

3662

56221

35

2

18

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

4036

59145

38

66

6

l'Aziyzu         

l'Gaffar

4063

59373

39

5

22

l'Aziyzu         

l'Gaffar

4141

60569

40

8

15

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

4275

62493

42

3

9

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

4291

62801

42

19

9

l'Aziyzu         

Kaviyyu-l-Aziyzu

4334

63396

43

9

9

l'Aziyzu         

l'Aliymu

4456

64442

44

42

7

l'Aziyzu         

rraHiymu

4463

64470

44

49

4

l'Aziyzu         

l'keriymu

4510

65011

45

37

7

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5076

69597

57

1

8

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5127

70649

59

1

10

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5149

71063

59

23

13

l'Aziyzu         

l'Cebbaru

5150

71085

59

24

16

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5155

71225

60

5

12

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5164

71448

61

1

10

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5180

71704

62

3

7

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5217

72263

64

18

4

l'Aziyzu         

l'Hakiymu

5243

72826

67

2

10

l'Aziyzu         

l'Gafuru

549

10954

4

56

19

Aziyzen

Hakiymen

651

13058

4

158

7

Aziyzen

Hakiymen

658

13180

4

165

14

Aziyzen

Hakiymen

3558

54439

33

25

16

Aziyzen

Kaviyyen Aziyzen

4586

66222

48

3

4

Aziyzen

naSran Aziyzen

4590

66288

48

7

7

Aziyzen

Hakiymen

4602

66518

48

19

6

Aziyzen

Hakiymen

1564

29776

11

91

19

biAziyzin        

ayet-sonu

1770

33190

14

20

5

biAziyzin        

ayet-sonu

3677

56492

35

17

5

biAziyzin        

ayet-sonu

4095

59877

39

37

10

biAziyzin        

zintikamin

4888

68782

54

42

6

Aziyzin          

Muktedirin

216

3933

2

209

11

Aziyzun          

Hakiymun

227

4241

2

220

25

Aziyzun          

Hakiymun

235

4411

2

228

39

Aziyzun          

Hakiymun

247

4811

2

240

26

Aziyzun          

Hakiymun

267

5436

2

260

38

Aziyzun          

Hakiymun

297

6201

3

4

16

Aziyzun          

zuntikamin

707

14391

5

38

12

Aziyzun          

Hakiymun

764

15691

5

95

49

Aziyzun          

zuntikamin

1170

22794

8

10

17

Aziyzun          

Hakiymun

1209

23459

8

49

17

Aziyzun          

Hakiymun

1223

23664

8

63

19

Aziyzun          

Hakiymun

1227

23746

8

67

19

Aziyzun          

Hakiymun

1275

24723

9

40

42

Aziyzun          

Hakiymun

1306

25263

9

71

23

Aziyzun          

Hakiymun

1363

26386

9

128

6

Aziyzun          

Aleyhi

1797

33626

14

47

9

Aziyzun          

zuntikamin

2635

43512

22

40

35

Aziyzun          

Kaviyyun Aziyzun

2669

44013

22

74

9

Aziyzun          

Kaviyyun Aziyzun

3496

53467

31

27

21

Aziyzun          

Hakiymun

3688

56628

35

28

16

Aziyzun          

Gafurun

4259

62249

41

41

9

Aziyzun          

lekitabun Aziyzun

5100

70067

57

25

28

Aziyzun          

Kaviyyun Aziyzun

5125

70588

58

21

9

Aziyzun          

Kaviyyun Aziyzun

632

12692

4

139

10

l'Izzata         

 

632

12694

4

139

12

l'Izzata         

 

1429

27551

10

65

5

l'Izzata         

 

3670

56342

35

10

4

l'Izzata         

 

3968

58542

37

180

4

l'Izzati         

 

213

3890

2

206

7

l'Izzatu         

 

3670

56344

35

10

6

l'Izzatu         

 

5196

71966

63

8

11

l'Izzatu         

 

3193

49073

27

34

9

a_Izzata         

 

723

14827

5

54

19

a_Izzatin        

 

2976

47659

26

44

5

bi'Izzati        

 

4052

59250

38

82

2

fabi'Izzatika    

 

3972

58560

38

2

5

Izzatin          

 

3719

57054

36

14

6

faAzzaznaa       

 

3993

58761

38

23

13

waAzzaniy        

 

319

6596

3

26

13

watuIzzu         

 

1565

29781

11

92

5

aAzzu            

 

2331

40165

19

81

8

Izzan            

 

2174

38297

18

34

12

wa_aAzzu         

 

5196

71962

63

8

7

l'aAzzu           

 

4803

68233

53

19

3

vel'Uzzaa  

 

349557

5332985

3402

6728

1386

A-z-z-120

 

49936.714

761855

486

961.14285

198

 

 

5

0

0

1

0

 

 

 

X

 

 

 

gn=7x

 

 

 

X

 

 

sure=7x

 

 

 

 

 

X

klm=7x

 

18397.736

280683.42

179.05263

354.10526

72.947368

 

 

14

8

1

2

18

 

 

31777.909

484816.81

309.27272

611.63636

126

 

 

10

9

3

7

0

 

 

 

 

 

 

X

klm=11x

 

 

***