Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"A’LÂ" KELİMESİ

 

Kur'ân'da "A-l-v" kökü altında 14 kelime vardır. Bunlardan 9 adedi "A’lâ" kelimesidir. Bunların sûre, âyet ve kelime numaralarının (SAK) toplamı 7’nin katıdır. Geriye kalan 5 adedinin de SA ve SAK toplamları 7’nin katıdır.

 

SN1961x1; GA4; 16:60:9;   (GN35088;) l-a’lâ     

SN2416x1; GA2; 20:68:6j;  (GN40826;) l-a’lâ     

SN3436x6; GA4; 30:27:12;  (GN52560;) l-a’lâ     

SN3796x2; GA4; 37:8:5;    (GN57719;) l-a’lâ     

SN4039x7; GA3; 38:69:7;   (GN59160;) l-a’lâ     

SN4791x3; GA2; 53:7:3j;   (GN68182;) l-a’lâ     

SN5736x3; GA3; 79:24:4j;  (GN75729;) l-a’lâ      

SN5949x6; GA3; 87:1:4j;   (GN76597;) l-a’lâ     

SN6078x2; GA3; 92:20:5j;  (GN77101;) l-a’lâ 

SûreNo=452   ÂyetNo=284   KelimeNo=55  SAK-Toplamı=791=113x7

 

"A-l-v" kökü altında aşağıda görülen kelimelerin toplamı da 7’nın katı etmektedir.

 

SN2352x7; GA3; 20:4:6j;   (GN40302;) l'Ulâ

SN2423x1; GA3; 20:75:10j; (GN40932;) l'Ulâ

SN1275x1; GA4; 9:40:40;   (GN24721;) l'Ulyâ

SûreNo=49  ÂyetNo=119  KelimeNo=56   SAK-Toplamı =224=32x7

 

SN432x5;  GA4; 3:139:6;   (GN8474 ;) l-a’levne

SN4580x2; GA2; 47:35:7;   (GN66145;) l-a’levne

SûreNo=50  ÂyetNo=174   SA-Toplamı=224=32x7

 

 

***