Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"ÂLİM" KELİMESİ

 

Kur'ân'da "A-l-m" kökünden olan "Âlim" ve ilgili kelimeler 18 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre, ve âyet numaralarının toplamı olan 1351 sayısı 7'nin katı etmektedir. Ayrıca kelimenin son harfleri olan "u", "i", ve "e" harflerine göre yapılan gruplaştırmalarda çok entresan sayılar tespit edilmiştir. Aşağıda görülen 2. ve 3. grupların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı birbirlerine eşittir ve de 7’nin katı etmektedirler.

 

SN862x1;  GA5; 6:73:19;   (GN17505;) Âlimu          

SN1716x1; GA6; 13:9:1;    (GN32157;) Âlimu          

SN3509x2; GA6; 32:6:2;    (GN53689;) Âlimu          

SN3698x2; GA4; 35:38:3;   (GN56774;) Âlimu          

SN5148x3; GA2; 59:22:8;   (GN71045;) Âlimu          

SN5217x2; GA6; 64:18:1;   (GN72260;) Âlimu          

SN5473x6; GA3; 72:26:1;   (GN74399;) Âlimu

          

SN1329x6; GA7; 9:94:24;   (GN25697;) Âlimi          

SN1340x3; GA7; 9:105:10;  (GN25900;) Âlimi          

SN2765x7; GA2; 23:92:1;   (GN44914;) Âlimi          

SN3609x4; GA6; 34:3:11;   (GN55341;) Âlimi          

SN5185x5; GA6; 62:8:12;   (GN71777;) Âlimi          

 

Sûre numaralarının toplamı = 137

Âyet numaralarının toplamı = 302

Kelime numaralarının toplamı = 58           

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı = SAK =137+302+58=497=71x7

 

SN4104x2; GA1; 39:46:6;   (GN60026;) Âlime

SN1640x2; GA1; 12:44:8j;  (GN30913;) biÂlimiyne     

SN2534x7; GA1; 21:51:9j;  (GN42197;) Âlimiyne       

SN2564x2; GA4; 21:81:14j; (GN42480;) Âlimiyne       

SN3431x1; GA3; 30:22:13j; (GN52489;) lil'Âlimiyne   

SN3383x2; GA7; 29:43:8j;  (GN51891;) l'Âlimûne     

 

Sûre numaralarının toplamı = 152

Âyet numaralarının toplamı = 287

Kelime numaralarının toplamı = 58           

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı = SAK =152+287+58=497=71x7

 

Ve bütün grupların toplamı olan 18 kelimenin sûre ve âyet numaralarının toplamı da 7 sayısının katı etmektedir.

 

Sûre numaralarının toplamı = 570

Âyet numaralarının toplamı = 781

Sûre ve âyet numaralarının toplamı =SA= 570+781=1351=193x7

 

Ayrıca Aşağıda görülen 13 âlim kelimesinin sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı olan 12698 sayısı 1814x7 ediyor.

 

SN862x1;  GA5; 6:73:19;   (GN17505;) Âlimu          

SN1329x6; GA7; 9:94:24;   (GN25697;) Âlimi          

SN1340x3; GA7; 9:105:10;  (GN25900;) Âlimi          

SN1716x1; GA6; 13:9:1;    (GN32157;) Âlimu          

SN2765x7; GA2; 23:92:1;   (GN44914;) Âlimi          

SN3509x2; GA6; 32:6:2;    (GN53689;) Âlimu          

SN3609x4; GA6; 34:3:11;   (GN55341;) Âlimi          

SN3698x2; GA4; 35:38:3;   (GN56774;) Âlimu          

SN4104x2; GA1; 39:46:6;   (GN60026;) Âlime

SN5148x3; GA2; 59:22:8;   (GN71045;) Âlimu          

SN5185x5; GA6; 62:8:12;   (GN71777;) Âlimi          

SN5217x2; GA6; 64:18:1;   (GN72260;) Âlimu          

SN5473x6; GA3; 72:26:1;   (GN74399;) Âlimu

 

 

***