Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"ADL" KELİMESİ

 

ADL İSMİ: Kararlarında adaletsizlik yapmayan, yaptığı her şeyi işin gerektirdiğine göre yapan.

 

Kur'ân'da "A-d-l" kökünden olan "Adl" ismi ile ilgili kelimeler 14 kere geçmektedir. 14 kelime iki grup oluşturmaktadır.

 

Birinci gruptaki altı edet "bil’Adli" kelimelerinin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı 7’nin katı ederken geriye kalan sekiz kelimenin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı 19’un katı etmektedir. Bu isimde 7 ve 19 kriterlerinin ikisi de görülmektedir.

 

SN289x2; GA1; 2:282:15;  (GN5916 ;) bil'Adli         

SN289x2; GA3; 2:282:52;  (GN5953 ;) bil'Adli         

SN551x5; GA7; 4:58:15;   (GN10990;) bil'Adli         

SN1977x3;GA2; 16:76:25;  (GN35387;) bil'Adli         

SN1991x3;GA6; 16:90:4;   (GN35601;) bil'Adli         

SN4621x1;GA7; 49:9:25;   (GN66913;) bil'Adli         

SûreNo=89 ÂyetNo=797  KelimeNo=136 SAK-Toplamı=1022=146x7

 

SN764x1; GA6; 5:95:23;   (GN15665;) Adlin            

SN775x5; GA1; 5:106:15;  (GN15891;) Adlin            

SN859x5; GA6; 6:70:28;   (GN17422;) Adlin            

SN5219x4;GA7; 65:2:11;   (GN72317;) Adlin            

SN764x1; GA2; 5:95:33;   (GN15675;) Adlu             

SN55x6;  GA2; 2:48:16;   (GN716  ;) Adlun            

SN130x4; GA1; 2:123:12;  (GN2185 ;) Adlun            

SN904x1; GA3; 6:115:5;   (GN18259;) veAdlen          

SûreNo=96 ÂyetNo=654 KelimeNo=143   SAK-Toplamı=893=47x19

 

***