Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"AFÜVV" KELİMESİ

 

AFÜVV İSMİ: Affı ve magfireti çok olan.

 

Kur'ân'da "A-f-v" kökünden olan "Afüvv" ismi ile ilgili kelimeler 5 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN536x4;  GA6; 4:43:48;   (GN10730;) Afuvven    

SN592x4;  GA1; 4:99:9;    (GN11908;) Afuvven

SN642x5;  GA5; 4:149:13;  (GN12885;) Afuvven    

SN2655x2; GA2; 22:60:15;  (GN43780;) leAfuvvun  

SN5106x3; GA1; 58:2:22;   (GN70204;) leAfuvvun  

 

Afuvv

 

 

 

     SûreNo

      ÂyetNo

  KelimeNo

       Çarpım

4

43

48

            172

4

99

9

            396

4

149

13

            596

22

60

15

          1320

58

2

22

            116

92

353

107

SAÇ=2600

 

SA=445

 

 

 

Sûre numaralarının toplamı=92

Âyet numaralarının toplamı=353

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı=92+353=445

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı=2600

Toplamların (SA) ve çarpımların (SAÇ) toplamının toplamı= SA+SAÇ=445+2600=3045=435x7

 

***