Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"ALİYY" KELİMESİ

 

ALİYY İSMİ: En Yüksek, En Yüce.

 

Kur'ân'da "A-l-v" kökünden olan "Aliyy" ismi ile ilgili kelimeler 11 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. "El" takısı ile başlayan birinci gruptakilerin sure numaraları toplamı olan 171 sayısı 19'un katı etmektedir. İkinci gruptaki kelimelerin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı 19’un katı etmektedir. Her iki gruptaki kelimelerin sûre ve âyet numaralarının toplamı (SA) ile çarpımlarının toplamının (SAÇ) toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN4145x1; GA4; 40:12:14;  (GN60624;) l'Aliyyi   

SN262x3;  GA3; 2:255:49;  (GN5239 ;) l'Aliyyu   

SN2657x4; GA6; 22:62:16;  (GN43812;) l'Aliyyu   

SN3499x6; GA4; 31:30:15;  (GN53519;) l'Aliyyu   

SN3629x3; GA3; 34:23:21;  (GN55716;) l'Aliyyu   

SN4276x6; GA7; 42:4:9;    (GN62503;) l'Aliyyu   

Sûre No=171=9x19  ÂyetNo=386     SA-Toplamı=557

 

SN527x2;  GA3; 4:34:39;   (GN10538;) Aliyyen    

SN2300x4; GA6; 19:50:9j;  (GN39836;) Aliyyen    

SN2307x4; GA5; 19:57:3j;  (GN39891;) Aliyyen    

SN4323x4; GA5; 42:51:21;  (GN63299;) Aliyyun    

SN4329x3; GA7; 43:4:6;    (GN63357;) leAliyyun  

SûreNo=127   ÂyetNo=196  SA-Toplamı=323=17x19

 

İki grubun sûre numaralarının toplamı = 171+127=298

İki grubun âyet numaralarının toplamı = 386+196=582

İki grubun sûre ve âyet (SA) numaralarının toplamı = 298+582=880

 

Veya,

 

Birinci grubun SA-Toplamı=557

İkinci grubun SA-Toplamı=323

İki grubun SA toplamları=557+323=880

 

İki grubun sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı = 8717

 

Hepsinin toplamı=SA+SAÇ=880+8717=9597=1371x7

 

***