7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"BÂİS" KELİMESİ

 

BÂİS İSMİ: Ölümden sonra dirilten. Peygamberler gönderen.

 

Kur'ân'da "b-A-s" kökünden olan "Bâis" ismi ile ilgili kelimeler 67 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN63x7;   GA6; 2:56:2;    (GN818  ;) beAsnâkum        

SN136x3;  GA6; 2:129:2;   (GN2295 ;) vebAs             

SN220x3;  GA6; 2:213:5;   (GN3996 ;) febeAse           

SN253x1;  GA7; 2:246:15;  (GN4893 ;) ibAs               

SN254x2;  GA4; 2:247:7;   (GN4939 ;) beAse             

SN266x7;  GA5; 2:259:22;  (GN5353 ;) beAsehu           

SN457x2;  GA6; 3:164:7;   (GN8987 ;) beAse             

SN528x3;  GA2; 4:35:5;    (GN10544;) febAsû           

SN681x2;  GA5; 5:12:7;    (GN13795;) vebeAs         

SN700x7;  GA7; 5:31:1;    (GN14217;) febeAse          

SN818x6;  GA7; 6:29:9j;   (GN16702;) bimebÛsiyne      

SN825x6;  GA3; 6:36:6;    (GN16831;) yebAsuhumu        

SN849x2;  GA2; 6:60:10;   (GN17250;) yebAsukum         

SN854x7;  GA6; 6:65:6;    (GN17324;) yebAse            

SN968x2;  GA4; 7:14:5j;   (GN19464;) yubAsûne         

SN1057x7; GA4; 7:103:2;   (GN20997;) beAs           

SN1121x1; GA1; 7:167:4;   (GN22051;) leyebAsenne       

SN1281x7; GA5; 9:46:10;   (GN24813;) inbiÂsehum        

SN1438x3; GA6; 10:74:2;   (GN27712;) beAs           

SN1439x4; GA7; 10:75:2;   (GN27734;) beAs           

SN1480x3; GA5; 11:7:20;   (GN28355;) mebÛsûne        

SN1838x4; GA7; 15:36:6j;  (GN33950;) yubAsûne         

SN1922x4; GA1; 16:21:7j;  (GN34553;) yubAsûne         

SN1937x5; GA7; 16:36:2;   (GN34783;) beAs           

SN1939x7; GA4; 16:38:6;   (GN34829;) yebAsu            

SN1985x4; GA4; 16:84:2;   (GN35508;) nebAsu            

SN1990x2; GA1; 16:89:2;   (GN35575;) nebAsu            

SN2034x4; GA2; 17:5:5;    (GN36234;) beAs           

SN2044x7; GA1; 17:15:20;  (GN36387;) inebAse            

SN2078x6; GA7; 17:49:7;   (GN36834;) lemebÛsûne      

SN2108x1; GA6; 17:79:9;   (GN37274;) yebAseke          

SN2123x2; GA5; 17:94:12;  (GN37476;) e_beAse           

SN2127x6; GA2; 17:98:12;  (GN37543;) lemebÛsûne      

SN2152x3; GA4; 18:12:2;   (GN37846;) beAsnâhum        

SN2159x3; GA3; 18:19:2;   (GN37978;) beAsnâhum        

SN2159x3; GA1; 18:19:21;  (GN37997;) febAsû           

SN2265x4; GA2; 19:15:8;   (GN39454;) yubAsu            

SN2283x1; GA6; 19:33:8;   (GN39640;) ubAsu             

SN2600x3; GA7; 22:5:9;    (GN42875;) l'baÅsi           

SN2602x5; GA6; 22:7:9;    (GN42958;) yebAsu            

SN2689x1; GA7; 23:16:5j;  (GN44191;) tubAsûne         

SN2710x1; GA7; 23:37:10j; (GN44450;) bimebÛsiyne       

SN2755x4; GA6; 23:82:8j;  (GN44827;) lemebÛsûne      

SN2773x1; GA1; 23:100:16j;(GN44983;) yubAsûne         

SN2896x5; GA3; 25:41:9;   (GN46952;) beAse             

SN2906x1; GA1; 25:51:3;   (GN47062;) lebeAs         

SN2968x7; GA5; 26:36:4;   (GN47605;) vebAs             

SN3019x2; GA2; 26:87:4j;  (GN47903;) yubAsûne         

SN3224x4; GA5; 27:65:14j; (GN49516;) yubAsûne         

SN3311x7; GA2; 28:59:7;   (GN50787;) yebAse            

SN3465x7; GA4; 30:56:13;  (GN53015;) l'baÅsi           

SN3465x7; GA7; 30:56:16;  (GN53018;) l'baÅsi           

SN3497x4; GA6; 31:28:4;   (GN53472;) baÅsukum          

SN3757x5; GA6; 36:52:5;   (GN57413;) beAsenâ          

SN3804x3; GA6; 37:16:7j;  (GN57770;) lemebÛsûne      

SN3932x5; GA7; 37:144:6j; (GN58387;) yubAsûne         

SN4049x3; GA6; 38:79:6j;  (GN59240;) yubAsûne         

SN4167x2; GA3; 40:34:19;  (GN60966;) yebAse            

SN5026x7; GA1; 56:47:9j;  (GN69371;) lemebÛsûne      

SN5110x7; GA6; 58:6:2;    (GN70272;) yebAsuhumu        

SN5122x5; GA2; 58:18:2;   (GN70541;) yebAsuhumu        

SN5179x6; GA6; 62:2:3;    (GN71679;) beAse             

SN5206x5; GA1; 64:7:6;    (GN72108;) yubAsû           

SN5206x5; GA5; 64:7:10;   (GN72112;) letubAsunne       

SN5454x1; GA4; 72:7:7;    (GN74211;) yebAse            

SN5852x7; GA4; 83:4:5j;   (GN76164;) mebÛsûne        

SN6055x7; GA7; 91:12:2;   (GN77014;) inbeAse            

SûreNo=1583 ÂyetNo=3971 KelimeNo=500 SAK-Toplamı=6054

 

Sûre ve âyet no'larının çarpımlarının (SAÇ) toplamı=58604

 

Sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı olan 58604 sayısı 7’nin katıdır. 58604=8372x7

***