Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"BÂTIN" KELİMESİ

 

BÂTIN İSMİ: Varlığı aklın kavramasından gizli olan.

 

Kur'ân'da "b-T-n" kökünden olan "BâTın" ismi ile ilgili kelimeler 4 kere geçmektedir. 4 kelime ikişerli gruplar meydana getirmektedir. Birinci gruptakilerin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı 7’nin katı ederken ikinci gruptakilerin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı hem 7’nin hem de 19’un katı etmektedir.

 

SN909x6;  GA5; 6:120:4;  (GN18338;) vebâTinehu       

SN5088x6; GA2; 57:13:21; (GN69813;) bâTinuhû 

SûreNo=63 ÂyetNo=133       SA-Toplamı=196=4x7x7

 

 

SN3489x3; GA3; 31:20:17; (GN53350;) vebâTineten

SN5078x3; GA6; 57:3:5;   (GN69614;) vel'bâTinu

SûreNo=88   ÂyetNo=23   KelimeNo=22   SAK-Toplamı=133=7x19

 

 

***