Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"BÂSİT" KELİMESİ

 

BÂSİT İSMİ: Genişleten, bolluk veren. Mesela rızıkları arttıran, genişleten. Ruh, can veren.

 

Kur'ân'da "b-s-T" kökünden olan "BâsiT" ismi ile ilgili kelimeler 25 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz.

 

SN1023x1; GA2; 7:69:22;   (GN20435;) beSTatan        

SN252x7;  GA4; 2:245:14;  (GN4876 ;) veyebSuTu        

SN254x2;  GA1; 2:247:32;  (GN4964 ;) besTatan         

SN680x1;  GA1; 5:11:13;   (GN13777;) yebsuTû         

SN697x4;  GA5; 5:28:2;    (GN14180;) besaTte          

SN697x4;  GA4; 5:28:8;    (GN14186;) bibâsiTin       

SN733x5;  GA1; 5:64:13;   (GN15009;) mebsûTatâni    

SN882x7;  GA2; 6:93:31;   (GN17859;) bâsiTû         

SN1721x6; GA2; 13:14:13;  (GN32251;) kebâsiTi       

SN1733x4; GA4; 13:26:2;   (GN32491;) ebsuTu         

SN2058x7; GA4; 17:29:8;   (GN36565;) tebsuThâ      

SN2058x7; GA6; 17:29:10;  (GN36567;) l'basTi         

SN2059x1; GA5; 17:30:3;   (GN36573;) yebsuTu         

SN2158x2; GA4; 18:18:11;  (GN37965;) bâsiTun        

SN3334x2; GA6; 28:82:9;   (GN51155;) yebsuTu         

SN3402x7; GA3; 29:62:2;   (GN52139;) yebsuTu         

SN3446x2; GA2; 30:37:5;   (GN52705;) yebsuTu         

SN3457x6; GA4; 30:48:7;   (GN52882;) feyebsuTuhû    

SN3642x2; GA7; 34:36:4;   (GN55902;) yebsuTu         

SN3645x5; GA3; 34:39:4;   (GN55947;) yebsuTu         

SN4110x1; GA2; 39:52:5;   (GN60125;) yebsuTu         

SN4284x7; GA2; 42:12:5;   (GN62631;) yebsuTu         

SN4299x1; GA2; 42:27:2;   (GN62946;) besaTa          

SN5152x7; GA7; 60:2:6;    (GN71141;) veyebsuTû      

SN5438x6; GA4; 71:19:5j;  (GN74057;) bisâTan        

 

Sûre numaralarının toplamı = 571

Âyet numaralarının toplamı = 1347

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı = 571+1347=1918=274x7

 

***