Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"BERR" KELİMESİ

 

BERR İSMİ: Kullarına iyilik ve ihsanları çok bol olan.

 

Kur'ân'da "b-r-r" kökünden olan "Berr" ismi ile ilgili kelimeler 9 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN671x6;  GA3; 5:2:41;    (GN13492;) l'birri        

SN51x2;   GA7; 2:44:3;    (GN665  ;) bil'birri      

SN5113x3; GA6; 58:9:14;   (GN70384;) bil'birri      

SN184x2;  GA1; 2:177:2;   (GN3186 ;) l'birra        

SN184x2;  GA2; 2:177:10;  (GN3194 ;) l'birra        

SN196x7;  GA7; 2:189:17;  (GN3535 ;) l'birra        

SN385x7;  GA5; 3:92:3;    (GN7740 ;) l'birra        

SN196x7;  GA7; 2:189:10;  (GN3528 ;) l'birru        

SN4763x3; GA2; 52:28:8;   (GN68000;) l'berru       

SûreNo=128 ÂyetNo=907   SA-Toplamı=1035

 

 

Sûre numaraları toplamı=128

Âyet numaraları toplamı=907

Sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı=128+907=1035

Sûre ve Âyet çarpımı (SAÇ) toplamı=3816

 

Sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı ile çarpımların (SAÇ) toplamı= SA+SAÇ=1035+3816=4851=99x7x7

 

***