Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"CÂMİ’U" KELİMESİ

 

CÂMİ’U İSMİ: İstediğini bir araya toplayan. Ahirette herkesi bir araya toplayacak olan.

 

Kur'ân'da "c-m-A" kökünden olan "Câmi’U" ismi ile ilgili kelimeler 3 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN302x1;  GA5; 3:9:3;     (GN6291 ;) câmi’U       

SN633x3;  GA5; 4:140:28;  (GN12724;) câmi’U       

SN2853x4; GA2; 24:62:12;  (GN46384;) câmi’In      

 

Sûre numaralarının toplamı=31

Âyet numaralarının toplamı=211

Kelime numaralarının toplamı=43

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK)  toplamı= SAK=31+211+43=285=15x19

 

 

***