Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. 04/04/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

 

 

7-11-19 KRİTERİYLE UYUMLU

C-B-R KÖKÜ

 

 

CEBBÂR İSMİ: Azamet ve kudret sahibi, dilediğini mutlak yapan, hükmettiklerini yaptıran.

 

 

Kur'ân'da "C-b-r kökü altında 10 kelime vardır. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre ve âyet (SA)  numaralarının toplamı olan 665 sayısı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir.

Ayrıca bunların global numaralar (GN) toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir.

 

Cebbâr

10 adet

 

 

 

 

SN

GN

Sûre

Âyet

Klm

 

1532

29243

11

59

11

Cebbârin  

1765

33125

14

15

4

Cebbârin  

2264

39445

19

14

5

Cebbâran  

2282

39631

19

32

5

Cebbâran  

3271

50116

28

19

25

Cebbâran  

4168

61000

40

35

23

Cebbârin  

4675

67479

50

45

8

Bicebbârin

691

14078

5

22

7

Cebbâriyne

3062

48132

26

130

4

Cebbâriyne

5149

71064

59

23

14

L'Cebbâru 

28859

453313

271

394

106

Cebbâr-10

4122.71

64759

38.71

56.28

15.14

7'ye bölme

5

0

5

2

1

7-artık

 

 

X

X

 

sa=7x

 

X

 

 

 

Gn=7x

1518.89

23858.57

14.26

20.73

5.57

19'a bölme

17

11

5

14

11

19-artık

 

 

X

X

 

sa=19x

 

Bunların Sûre ve Ayet (SA) numaraları toplamı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir. 271+394=665=5x7x19

Global numaralar (GN) toplamı da 7'nin katı etmektedir.

 

***