Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"CEBBÂR" KELİMESİ

 

CEBBÂR İSMİ: Azamet ve kudret sahibi, dilediğini mutlak yapan, hükmettiklerini yaptıran.

 

Kur'ân'da "Cebbâr" kelimesi 10 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre ve âyet numaralarının toplamı olan 665 sayısı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir.

10 "Cebbâr" kelimesi içinde yalnız bir tanesi Esmai ilahiyyedendir. Bu da 59:23:14'deki "l-Cebbâru" kelimesidir. Bu kelimenin global numarası 71064'tür. Bu sayı 7'nin katıdır. 71064=10152x7.

 

SN691x5;  GA1; 5:22:7;    (GN14078;) Cebbâriyne                

SN3062x3; GA7; 26:130:4j; (GN48132;) Cebbâriyne                

 

SN1532x6; GA4; 11:59:11;  (GN29243;) Cebbârin                  

SN1765x1; GA1; 14:15:4;   (GN33125;) Cebbârin                  

SN4168x3; GA2; 40:35:23j; (GN61000;) Cebbârin                   

SN4675x6; GA6; 50:45:8;   (GN67479;) bicebbârin

SûreNo=115  ÂyetNo=154  KelimeNo=46

Sûre+Âyet+Kelime=SAK=115+154+46=315=45x7                

 

SN2264x3; GA7; 19:14:5;   (GN39445;) Cebbâran                  

SN2282x7; GA4; 19:32:5;   (GN39631;) Cebbâran                  

SN3271x2; GA3; 28:19:25;  (GN50116;) Cebbâran                 

SN5149x4; GA7; 59:23:14;  (GN71064;) l'Cebbâru                 

 

Sûre numaralarının toplamı = 271

Âyet numaralarının toplamı = 394

Kelime numaralarının toplamı = 106

Sûre ve âyet numaralarının toplamı =SA= 271+394=665=5x7x19

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı =SAK= 771

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı =SAÇ= 10762

Global numaraların toplamı=GN=453313=64759x7

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı olan 771 sayısı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı  olan 10762 sayısının toplamı 19’un katı etmektedir. Toplayıp görelim.

SAK+SAÇ=771+10762=11533=607x19

 

Bundan başka yukarıdaki ikinci grubun toplamlarından görüldüğü gibi bu gruptaki dört "Cebbârin" kelimesinin sûre,  âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı da 7’nin katı etmektedir.

 

 

***