Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"CELİL" İSMİ

 

CELİL İSMİ: Büyüklük ve celâlet sahibi olan. Günahkar kullarına kızan.

 

Kur'ân'da "c-l-l" kökünden olan "Celil" ismi ile ilgili kelimeler 2 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz.

 

SN4928x7; GA5; 55:27:5;   (GN68962;) l'celâli  

SN4979x2; GA7; 55:78:5;   (GN69209;) l'celâli  

---------------------------------------------------

SûreNo=110  ÂyetNo=105  SA-Toplamı=215

SûreNo=110  ÂyetNo=105  KelimeNo=10 SAK-Toplamı=225

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA=215

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı=SAK= 225

Âyet sıra numaralarının toplamı=SN=4928+4979=9907

Her iki toplamın toplamı=SA+SN=215+9907=10122=1446x7

Global numaraların toplamı=GN=68962+69209=138171

 

Ayrıca sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı olan 225 sayısı ile Global numaraların (GN) toplamı olan 138171 sayısının toplamı olan SAK+GN=138396 sayısı 7284x19’a eşittir. Yani 19’un katıdır.

SAK+GN=225+138171=138396=7284x19

 

Âyet sıra numaralarının (SN) iştiraki ile yapılan hesapların sonucu 7’nin katını verirken Global numaraların (GN) iştiraki ile yapılan hesapların sonucu 19’un katını vermektedir.

 

***