Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 16/01/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bunlar 05/01/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

ZİY CELAALİ VEL'İKRAAM

Elmalılı 55:78 - Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!


Elmalılı 55:27 - Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Posta: