Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 16/01/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bunlar 05/01/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

ZU KUVVETİ L'METİYN

Elmalılı 51:58 - Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.

Posta: