Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HAFİYZ" KELİMESİ

 

HAFİYZ İSMİ: Her şeyi koruyan.

 

Kur'ân'da "HafiyZ" isminin içinde bulunduğu "H-f-Z" kökünde  44 kelime bulunmaktadır.

Aşağıda bunların hesaplarının datasını görüyorsunuz.

 

Sûre numaralarının toplamı = 1170

Âyet numaralarının toplamı = 2291

Kelime numaralarının toplamı = 512

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı =SAK=3973

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı =SAÇ=33827

Hepsinin toplamı=SAK+SAÇ=3973+33827=37800=5400x7

 

Bundan başka 44 kelimeyi üç grup halinde oluşturduğumuzda bu grupların sûre ve âyet (SA) numaralarının toplamlarının veya sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamlarının 7 sayısının katı olduğu tespit edilmiştir. Çok sıra dışı olarak iki ayrı grubun sûre ve âyet (SA) numaralarının toplamlarının birbirine eşit olduğu görülmüştür.

 

SN1660GR1;  GA5;   12:64:14;  (GN31197;) HâfiZan                     

SN5935GR6;  GA1;   86:4:6j;   (GN76546;) HâfiZun                     

SN245GR7;   GA3;   2:238:1;   (GN4763 ;) HâfiZû                      

SN1677GR4;  GA5;   12:81:18j; (GN31526;) HâfiZiyne                   

SN2565GR3;  GA2;   21:82:12j; (GN42492;) HâfiZiyne                   

SN5881GR1;  GA7;   83:33:4j;  (GN76300;) HâfiZiyne                   

SN5839GR1;  GA2;   82:10:3j;  (GN76106;) leHâfiZiyne                 

SN3568GR5;  GA6;   33:35:18;  (GN54606;) vel'HâfiZiyne               

SN2678GR4;  GA4;   23:5:4j;   (GN44111;) HâfiZûne                   

SN5404GR7;  GA4;   70:29:4j;  (GN73819;) HâfiZûne                    

SN1608GR5;  GA5;   12:12:8j;  (GN30350;) leHâfiZûne                 

SN1659GR7;  GA5;   12:63:17j; (GN31183;) leHâfiZûne                 

SN1811GR5;  GA1;   15:9:7j;   (GN33741;) leHâfiZûne                 

SN1347GR3;  GA2;   9:112:12;  (GN26056;) vel'HâfiZûne               

SN3568GR5;  GA1;   33:35:20;  (GN54608;) vel'HâfiZâti               

SN527GR2;   GA2;   4:34:17;   (GN10516;) HâfiZâtun                  

SN2515GR2;  GA6;   21:32:4;   (GN41971;) maHfûZan                    

SN5931GR2;  GA1;   85:22:3j;  (GN76532;) maHfûZin                    

SûreNo=615      ÂyetNo=900      KelimeNo=172   SAK-Toplamı=1687=241x7

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı=SAK=1687

 

SN527GR2;   GA5;   4:34:20;   (GN10519;) HafiZa                       

SN573GR6;   GA5;   4:80:12j;  (GN11443;) HafiyZan                     

SN896GR7;   GA2;   6:107:9;   (GN18111;) HafiyZan                     

SN4320GR1;  GA7;   42:48:6;   (GN63231;) HafiyZan                     

SN4278GR1;  GA6;   42:6:7;    (GN62530;) HafiyZun                     

SN1530GR4;  GA7;   11:57:21j; (GN29218;) HafiyZun                     

SN3627GR1;  GA5;   34:21:21j; (GN55669;) HafiyZun                     

SN1651GR6;  GA5;   12:55:7;   (GN31085;) HafiyZun                     

SN4634GR7;  GA4;   50:4:9j;   (GN67141;) HafiyZun                     

SN4662GR7;  GA5;   50:32:6j;  (GN67366;) HafiyZin                     

SN893GR4;   GA7;   6:104:15j; (GN18081;) biHafiyZin                   

SN1559GR5;  GA2;   11:86:11j; (GN29668;) biHafiyZin                   

SN850GR3;   GA7;   6:61:7;    (GN17269;) HafeZaten                     

SûreNo=278      ÂyetNo=695      SA-Toplamı=973=139x7

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA= 973= 139x7

 

SN3795GR1;  GA2;   37:7:1;    (GN57710;) veHifZan                     

SN4230GR2;  GA7;   41:12:15;  (GN61817;) veHifZan                     

SN1819GR6;  GA4;   15:17:1;   (GN33793;) veHafiZnâhâ                

SN1718GR3;  GA4;   13:11:8;   (GN32183;) yaHfeZûnehû                

SN2821GR7;  GA6;   24:30:6;   (GN45597;) veyaHfeZû                   

SN2822GR1;  GA7;   24:31:6;   (GN45612;) veyaHfeZne                   

SN2682GR1;  GA3;   23:9:5j;   (GN44138;) yuHâfiZûne                 

SN881GR6;   GA6;   6:92:22j;  (GN17828;) yuHâfiZûne                 

SN5409GR5;  GA7;   70:34:5j;  (GN73850;) yuHâfiZûne                 

SN1661GR2;  GA6;   12:65:19;  (GN31219;) venaHfeZu                    

SN713GR6;   GA5;   5:44:17;   (GN14551;) stuHfiZû                    

SN758GR2;   GA4;   5:89:37;   (GN15537;) veHfeZû                     

SN262GR3;   GA1;   2:255:47;  (GN5237 ;) HifZuhumâ

SûreNo=277      ÂyetNo=696      SA-Toplamı=973=139x7

 

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA= 973= 139x7

 

 

***