Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HAKEM" KELİMESİ

 

HAKEM İSMİ: Hükmü reddedilemeyen tek hakim.

 

Kur'ân'da "H-k-m" kökü altında 210 adet kelime vardır. Bunlar içinde "Hakem" ismi üç kere, "Hakiym" kelimesi 97 kere  geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN528x3; GA3; 4:35:6;    (GN10545;) Hakemen    

SN528x3; GA6; 4:35:9;    (GN10548;) veHakemen  

SN903#;  GA7; 6:114:4;   (GN18235;) Hakemen 

 

Sûre numaralarının toplamı = 14

Âyet numaralarının toplamı = 184

Kelime numaralarının toplamı = 19

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı = 217=31x7

 

***