Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HALİYM" KELİMESİ

 

HALİYM İSMİ: Yumuşak davranan, ceza vermekte acele etmeyen.

 

Kur'ân'da "H-l-m" kökünden olan "Haliym" ismi ile ilgili kelimeler 15 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN232x1;  GA5; 2:225:14j; (GN4352 ;) Haliymun                    

SN242x4;  GA5; 2:235:47j; (GN4702 ;) Haliymun                   

SN270x4;  GA1; 2:263:11j; (GN5496 ;) Haliymun                   

SN448x7;  GA5; 3:155:21j; (GN8832 ;) Haliymun                   

SN505x1;  GA7; 4:12:88j;  (GN10024;) Haliymun                    

SN770x7;  GA3; 5:101:26j; (GN15802;) Haliymun                   

SN1349x5; GA6; 9:114:22j; (GN26102;) Haliymun                   

SN1548x1; GA7; 11:75:3;   (GN29484;) leHaliymun                 

SN1560x6; GA1; 11:87:20;  (GN29688;) l'Haliymu                   

SN2073x1; GA3; 17:44:20;  (GN36767;) Haliyman                   

SN2654x1; GA1; 22:59:7j;  (GN43765;) Haliymun                   

SN3584x7; GA6; 33:51:35j; (GN54928;) Haliyman                   

SN3701x5; GA2; 35:41:18;  (GN56856;) Haliyman                   

SN3889x4; GA3; 37:101:3j; (GN58180;) Haliymin                   

SN5216x1; GA5; 64:17:12j; (GN72259;) Haliymun                   

 

Sûre numaralarının toplamı = 257

Âyet numaralarının toplamı = 1580

Kelime numaralarının toplamı = 347

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı = SAK=257+1580+347=2184=312x7

 

***