Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"EL-HAYY" KELİMESİ

 

EL-HAYY İSMİ: Sonsuz canlılık sahibi olan.

 

Kur'ân'da "H-y-y" kökünden olan "El-Hayy" ismi ile ilgili kelimeler 13 kere geçmektedir. Bunlar iki grup oluşturmaktadırlar. Birinci gruptakilerin sûre ve âyet (SA)  numaraları toplamı 7’nin katı ederken ikinci gruptakilerin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN320x5;  GA3; 3:27:10;   (GN6618 ;) l'Hayye         

SN884x2;  GA7; 6:95:7;    (GN17913;) l'Hayye          

SN1395x2; GA5; 10:31:13;  (GN27032;) l'Hayye        

SN3428x5; GA3; 30:19:2;   (GN52433;) l'Hayye        

SN262x3;  GA2; 2:255:6;   (GN5196 ;) l'Hayyu          

SN295x1;  GA6; 3:2:6;     (GN6173 ;) l'Hayyu         

SN4198x5; GA1; 40:65:2;   (GN61398;) l'Hayyu        

SûreNo=94        ÂyetNo=494      SA-Toplamı=588=12x7x7

 

SN320x5;  GA2; 3:27:16;   (GN6624 ;) l'Hayyi         

SN884x2;  GA6; 6:95:13;   (GN17919;) l'Hayyi         

SN1395x2; GA4; 10:31:19;  (GN27038;) l'Hayyi        

SN2459x2; GA3; 20:111:3;  (GN41331;) lil'Hayyi      

SN2913x1; GA5; 25:58:3;   (GN47136;) l'Hayyi        

SN3428x5; GA2; 30:19:8;   (GN52439;) l'Hayyi        

SûreNo=94  ÂyetNo=341 KelimeNo=62     SAK-Toplamı=497=71x7

 

Sûre numaraları toplamı=94+94=188

Âyet numaraları toplamı=494+341=835

Sûre ve âyet numaraları toplamı =SA=188+835=1023

Sûre ve âyet numaraları çarpımı (SAÇ) toplamı = 9848

SA+SAÇ toplamı=1023+9848=10871=1553x7

***