Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. 04/04/2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir.

 

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

" EL-ESMÂÜ L-HÜSNÂ" KELİMELERİNİN SAYIMI

 

 

Esmâü l-Hüsnâ=Güzel İsimler deyimi veya kelimeleri Kur'ân'da dört âyette geçmektedir. "Esmâ" kelimesi "isim" kelimesinin çoğuludur. Kur'ân'da Allahü te'âlâ'nin kendini insanlara tanıtmak için kullandığı kelimelerdir.

Önce Esmâü l-Hüsnâ kelimelerinin geçtiği dört âyetin meallerini görelim sonra da bunların sayımlarına bakarız.

 

Elmalılı 7:180 - Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler.

 

Elmalılı 17:110 - (Sen onlara) de ki: İster "Allah" deyin, ister "Rahmân" deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç.

 

Elmalılı 20:8 - Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.

 

Elmalılı 59:24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

 

 

"EL-ESMÂÜ" KELİMESİNİN DATASI

 

 

Önce 4 âyette geçen "Esmâü" kelimesinin datasını ve toplamlarını görelim. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bunların 5-kolon toplamları şahane bir şekilde 19'un katı etmektedir.

 

 

 

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

el'esmaau    

1134

22289

7

180

2

 

el'esmaau   

2139

37700

17

110

11

 

el'esmaau

2356

40332

20

8

7

 

el'esmaau  

5150

71076

59

24

7

 

 

10779

171397

103

322

27

esmau-4

 

1539.857143

24485.28571

14.71428571

46

3.857142857

 

 

6

2

5

0

6

 

 

 

 

 

X

 

ayet=7x

 

567.3157895

9020.894737

5.421052632

16.94736842

1.421052632

 

 

6

17

8

18

8

 

 

X

X

X

X

X

5-kolon=19x

 

979.9090909

15581.54545

9.363636364

29.27272727

2.454545455

 

 

10

6

4

3

5

 

 

 

"EL-HÜSNÂ" KELİMESİNİN DATASI

 

Dört âyette geçen "Hüsna" kelimesinin toplamlarında SAK kolonları toplamının 19'un katı ettiği görülmektedir.

 

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

l'Husnaa    

1134

22290

7

180

3

 

l'Husnaa    

2139

37701

17

110

12

 

l'Husnaa 

2356

40333

20

8

8

 

l'Husnaa   

5150

71077

59

24

8

 

 

10779

171401

103

322

31

husna-4

 

1539.857143

24485.85714

14.71428571

46

4.428571429

 

 

6

6

5

0

3

 

 

 

 

 

X

 

ayet=7x

 

567.3157895

9021.105263

5.421052632

16.94736842

1.631578947

 

 

6

2

8

18

12

 

 

 

 

X

X

X

sak=19x

 

979.9090909

15581.90909

9.363636364

29.27272727

2.818181818

 

 

10

10

4

3

9

 

 

Daha önce 2698 Allah kelimesinin ve 975 Rabb kelimesinin toplamlarında SA kolonları toplamlarının 11'in katı ettiğini görmüştük. Bunların üzerine şimdi bir de buradaki "Esmâ" kelimesinin 5-kolon toplamının 19'un katı etmesini ilave edin. Sonra bir de "Hüsnâ" kelimesi için SAK kolonları toplamının 19'un katı etmesini ilave edin. Haydi şimdi bunların rastgele olasılık hesaplarını yapın. Kur'ân'daki bu sayımlar hep rastgele olan şeylerdir diyenlere burada izah ettklerim benim hediyem olsun. Burada şimdiye kadar bahsettiklerim buzdağının görünen ucudur. 75 Esmâ kelimelerinin analizinde bunlara benzer yüzlerce şahane sayımlar bulunmaktadır. Bunlar insan aklının alamayacaği şeylerdir. İnkar edenlare kendi ziyanlarını düşünmelerini tavsiye ederim. 

 

***

 

"S-M-V" KÖKÜ ALTINDAKİ 38 ADET "İSM VE ÇOĞULU ESMÂ"

KELİMELERİNİN DATASI

 

Yukarıda "Esmâü l-Hüsnâ" kelimelerinin bir parçası olarak dört adet "Esmâ" kelimesinin hesaplarını gördük. Esma kelimesi "ism" kelimesinin çoğuludur. İsm kelimesi "s-m-v" kökü altında yer almaktadır. "s-m-v" kökü altında toplam olarak 38 İsm ve Esmâ kelimeleri vardır. 38 sayısının 19'un katı olduğuna işaret edelim.

 

38 "ism" kelimesinden 12'si çoğul (esma) 26'sı tekil (ism) formdadır. Önce tüm 38 kelimeyi görelim sonra da bunları tekil ve çoğul olarak gruplaştırarak  hesaplayalım.

 

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

38

479

2

31

3

el'esmaae        

38

487

2

31

11

biesmaai         

40

508

2

33

5

biesmaaihim      

40

511

2

33

8

biesmaaihim      

121

2024

2

114

10

ismuhuu           

338

6948

3

45

11

ismuhuu           

673

13588

5

4

23

isme              

907

18298

6

118

4

ismu               

908

18311

6

119

7

ismu              

910

18352

6

121

6

ismu              

927

18685

6

138

18

isme              

1025

20468

7

71

11

esmaain         

1134

22289

7

180

2

el'esmaau        

1134

22297

7

180

10

esmaaihii       

1514

28925

11

41

4

bismi           

1636

30816

12

40

6

esmaaen        

2139

37700

17

110

11

el'esmaau        

2257

39367

19

7

6

ismuhuu           

2356

40332

20

8

7

el'esmaau        

2623

43284

22

28

5

isme             

2629

43378

22

34

6

isme             

2631

43418

22

36

11

isme             

2635

43502

22

40

25

ismu              

2827

45819

24

36

9

ismuhuu          

3189

49031

27

30

5

bismi           

4623

66959

49

11

31

el'ismu          

4807

68248

53

23

4

esmaaun         

4979

69206

55

78

2

ismu              

5053

69493

56

74

2

bismi           

5075

69587

56

96

2

bismi           

5150

71076

59

24

7

el'esmaau        

5169

71526

61

6

24

ismuhuu          

5375

73699

69

52

2

bismi           

5483

74470

73

8

2

isme             

5616

75237

76

25

2

isme             

5949

76595

87

1

2

isme             

5963

76648

87

15

2

isme             

6107

77206

96

1

2

bismi           

104018

1548767

1158

2042

308

38-klm

14859.71

221252.42

165.42

291.71

44

7'ye bölme

5

3

3

5

0

7-Artık

 

 

 

 

X

klm=7x

5474.631

81514.052

60.947

107.47

16.21

19'a bölme

12

1

18

9

4

19-Artık

9456.181

140797

105.27

185.63

28

11'e bölme

2

0

3

12

0

11-Artık

 

X

 

 

 

Gn=11x

 

 

 

 

X

Klm=11x

 

38 kelimenin toplamlarında "Kelime" kolonunun toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir. Ayrıca bunların "GN" ve "Kelime" kolonları toplamları da ayrı ayrı 11'in katı etmektedir.

 

12 ADET ÇOĞUL "ESMÂ" FORMUNDAKİLER

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

1636

30816

12

40

6

esmaaen         

38

487

2

31

11

biesmaai         

1025

20468

7

71

11

esmaain         

4807

68248

53

23

4

esmaaun         

1134

22297

7

180

10

esmaaihii       

40

508

2

33

5

biesmaaihim      

40

511

2

33

8

biesmaaihim      

38

479

2

31

3

el'esmaae       

1134

22289

7

180

2

el'esmaau        

2139

37700

17

110

11

el'esmaau        

2356

40332

20

8

7

el'esmaau        

5150

71076

59

24

7

el'esmaau        

19537

315211

190

764

85

12-klm

2791

45030.142

27.142

109.14

12.14

7'ye bölme

0

1

1

1

1

7-Artık

X

 

 

 

 

SN=7x

1028.263

16590.052

10

40.210

4.473

19'a bölme

5

1

0

4

9

19-Artık

 

 

X

 

 

Sure=19x

X

X

X

X

X

5kol19x

1776.090

28655.545

17.272

69.454

7.727

11'e bölme

1

6

3

5

8

11-Artık

 

SN=19537, GN=315211, SureNo=190, AyetNo=764, KelimeNo=85

5-kolon Toplamı= 19537+315211+190+764+85=335787=17673x19

 

Toplamlar bölümünde görüldüğü üzere 12 adet çoğul "Esma" formundaki kelimelerin 5 kolondaki bütün sayıların toplamı 19'un katı etmektedir.

Bunların Ayet Sıra Numaraları Kolonu (SN) toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir. Bunların Sure Kolonu toplamı ise 19'un katı etmektedir.

 

26 ADET TEKİL "İSM" FORMUNDAKİLER

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

121

2024

2

114

10

ismuhuu           

338

6948

3

45

11

ismuhuu           

673

13588

5

4

23

isme              

907

18298

6

118

4

ismu              

908

18311

6

119

7

ismu              

910

18352

6

121

6

ismu              

927

18685

6

138

18

isme              

1514

28925

11

41

4

bismi           

2257

39367

19

7

6

ismuhuu          

2623

43284

22

28

5

isme             

2629

43378

22

34

6

isme             

2631

43418

22

36

11

isme             

2635

43502

22

40

25

ismu             

2827

45819

24

36

9

ismuhuu          

3189

49031

27

30

5

bismi           

4623

66959

49

11

31

l'ismu          

4979

69206

55

78

2

ismu             

5053

69493

56

74

2

bismi           

5075

69587

56

96

2

bismi           

5169

71526

61

6

24

ismuhuu          

5375

73699

69

52

2

bismi           

5483

74470

73

8

2

isme             

5616

75237

76

25

2

isme            

5949

76595

87

1

2

isme             

5963

76648

87

15

2

isme             

6107

77206

96

1

2

bismi           

84481

1233556

968

1278

223

26-klm

12068.71

176222.28

138.28

182.57

31.85

7'ye bölme

5

2

2

4

6

7-Artık

4446.368

64924

50.947

67.263

11.73

19'a bölme

7

0

18

5

14

19-Artık

 

X

 

 

 

Gn=19x

7680.090

112141.45

88

116.18

20.27

11'e bölme

1

5

0

2

3

11-Artık

 

 

X

 

 

sure=11x

X

X

X

X

X

5kol11x

 

SN=84481, GN=1233556, SureNo=968, AyetNo=1278, KelimeNo=223

5-kolon Toplamı=

84481+1233556+968+1278+223=1320506=120046x11

 

Toplamlar bölümünde görüldüğü üzere 26 adet tekil "ism" formundaki kelimelerin 5 kolondaki bütün sayıların toplamı olan 1320506 sayısı 11'in katı etmektedir.

 

Özetlersek 38 adet kelimenin 12'si çoğul "Esma" formundadır ve bunların 5-kolon toplamları 19'un katı etmektedir. Geriye kalan 26'sı ise tekil "ism" formundadır ve bunların 5-kolon toplamları 11'un katı etmektedir.

 

Tekil formdaki 26 kelimeden 6'sı "Bismi" formundadır. Geriye kalan 20'si ise kelime sonlarındaki "e", "i", "u" harflleriyle  bitmektedir.

 

20 ADET TEKİL "İSM" FORMUNDAKİLER

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

673

13588

5

4

23

isme              

927

18685

6

138

18

isme              

2623

43284

22

28

5

isme             

2629

43378

22

34

6

isme             

2631

43418

22

36

11

isme             

5483

74470

73

8

2

isme             

5616

75237

76

25

2

isme             

5949

76595

87

1

2

isme             

5963

76648

87

15

2

isme             

907

18298

6

118

4

ismu              

908

18311

6

119

7

ismu              

910

18352

6

121

6

ismu              

2635

43502

22

40

25

ismu             

4623

66959

49

11

31

el'ismu          

4979

69206

55

78

2

ismu             

121

2024

2

114

10

ismuhuu           

338

6948

3

45

11

ismuhuu           

2257

39367

19

7

6

ismuhuu          

2827

45819

24

36

9

ismuhuu          

5169

71526

61

6

24

ismuhuu          

58168

865615

653

984

206

20-klm

8309.714

123659.28

93.285

140.57

29.42

7'ye bölme

5

2

2

4

3

7-Artık

3061.473

45558.684

34.368

51.789

10.84

19'a bölme

9

13

7

15

16

19-Artık

 

 

X

X

X

sak=19x

5288

78692.272

59.363

89.454

18.72

11'e bölme

0

3

4

5

8

11-Artık

X

 

 

 

 

Sn=11x

 

SureNo=653, AyetNo=984, KelimeNo=206

SAK Toplamı=653=984+206=1843=97x19

 

Toplamlar kısmından görüldüğü üzere 20 adet tekil formdaki "ism" kelimelerinin Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamları 19'un katı etmektedir. 

 

6 ADET TEKİL "BİSMİ" FORMUNDAKİLER

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bunların SA kolonları toplamı 7'nin katı etmektedir.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

1514

28925

11

41

4

bismi      

3189

49031

27

30

5

bismi      

5053

69493

56

74

2

bismi      

5075

69587

56

96

2

bismi      

5375

73699

69

52

2

bismi      

6107

77206

96

1

2

bismi      

26313

367941

315

294

17

 

3759

52563

45

42

2.428571429

 

0

0

0

0

3

 

X

 

 

 

 

sn=7x

 

X

 

 

 

gn=7x

 

 

X

X

 

sa=7x

 

Elmalılı 11:41 - Nuh dedi ki; Allah'ın adıyla binin içine. Onun akışı da, duruşu da (O'nun adıyladır). Hiç şüphesiz Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

Elmalılı 27:30 - "Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır. "

Elmalılı 56:74 - Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

Elmalılı 56:96 -Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

Elmalılı 69:52 - O halde, haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle.

Elmalılı 96:1 Yaratan Rabbinin adıyla oku!

 

SureNo=315, AyetNo=294

SA Toplamı=315+294=609=87x7

 

Toplamlar kısmından görüldüğü üzere 6 adet tekil formdaki "Bismi" kelimelerinin Sure ve Ayet (SA) toplamları 7'nin katı etmektedir.

 

Buraya kadar 38 kelimenin tamamını çoğul ve tekil formlarda olmak üzere görmüş olduk.

Şimdi tespit ettiğim diğer bazı sayımları da görelim.

 

38 kelimeden 6'sı "El" takısı almıştır.

 

6 ADET "EL" TAKILI KELİMELER

 

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

4623

66959

49

11

31

l'ismu          

38

479

2

31

3

el'esmaae        

1134

22289

7

180

2

el'esmaau        

2139

37700

17

110

11

el'esmaau        

2356

40332

20

8

7

el'esmaau        

5150

71076

59

24

7

el'esmaau        

15440

238835

154

364

61

6-klm

2205.714

34119.285

22

52

8.714

7'ye bölme

5

2

0

0

5

7-Artık

 

 

X

X

 

Sa=7x

1403.636

21712.272

14

33.090

5.545

11'e bölme

7

3

0

1

6

11-Artık

 

 

X

 

 

sure=11x

 

SureNo=154, AyetNo=364

SA Toplamı=154+364=518=74x7

 

Altı adet "El" takılı kelimenin Sure ve Ayet (SA) numaraları toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir.

 

Tablonun birinci satırındaki tekil formda olan "el-ismu" kelimesinin 5-kolondaki sayılarının toplamında da çok güzel sayımlar olduğu görüldü.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

4623

66959

49

11

31

el'ismu           

660.4285

9565.5714

7

1.5714

4.428

7'ye bölme

3

4

0

4

3

7-Artık

 

 

X

 

 

sure=7x

 

 

X

X

X

sak=7x

X

X

X

X

X

5kol7x

420.2727

6087.1818

4.4545

1

2.818

11'e bölme

3

2

5

0

9

11-Artık

 

 

 

X

 

ayet=11x

 

SN=4623, GN=66959, SureNo=49, AyetNo=11, KelimeNo=31

SAK=49+11+31=91=13x7

5-kolon Toplamı= 4623+66959+49+11+31=71673=10239x7

 

*****

 

Aşağıdaki kelimeleri kelimenin sonundaki "hi" ve "him" takıları doğrultusunda gruplaştırdım. Bunların SAK toplamı 7'nin katı etmektedir.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

1134

22297

7

180

10

asmaaihii  

40

508

2

33

5

biasmaaihim 

40

511

2

33

8

biasmaaihim 

1214

23316

11

246

23

 

173.4285714

3330.857143

1.571428571

35.14285714

3.285714286

 

3

6

4

1

2

 

 

 

X

X

X

sak=7x

63.89473684

1227.157895

0.578947368

12.94736842

1.210526316

 

17

3

11

18

4

 

 

 

 

 

 

 

110.3636364

2119.636364

1

22.36363636

2.090909091

 

4

7

0

4

1

 

 

 

X

 

 

sure=11x

 

Elmalılı 7:180 - Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler.

Elmalılı 2:33 - (Allah): "Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver." dedi. Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah): "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim" dememiş miydim?" dedi.

 

 

***

 

14 ADET "İSME" VE "İSMU" KELİMELERİ

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere bunların 5-kolon toplamları 7'nin katı etmektedir. Bunların SA toplamımım da 7'nin katı ettiği görülmektedir. Bunlaın SAK toplamı ise 11'in katı etmektedir.

 

SN

GN

Sure

Ayet

Klm

 

673

13588

5

4

23

isma         

927

18685

6

138

18

isme         

2623

43284

22

28

5

isme        

2629

43378

22

34

6

isme        

2631

43418

22

36

11

isme        

5483

74470

73

8

2

isme        

5616

75237

76

25

2

isme         

5949

76595

87

1

2

isme        

5963

76648

87

15

2

isme        

907

18298

6

118

4

ismu         

908

18311

6

119

7

ismu         

910

18352

6

121

6

ismu         

2635

43502

22

40

25

ismu        

4979

69206

55

78

2

ismu        

42833

632972

495

765

115

 

6119

90424.57143

70.71428571

109.2857143

16.42857143

 

0

4

5

2

3

 

X

 

 

 

 

sn=7x

 

 

X

X

 

sa=7x

X

X

X

X

X

5-kolon=7x

2254.368421

33314.31579

26.05263158

40.26315789

6.052631579

 

7

6

1

5

1

 

 

 

 

 

 

 

3893.909091

57542.90909

45

69.54545455

10.45454545

 

10

10

0

6

5

 

 

 

X

 

 

sure=11x

 

 

X

X

X

sak=11x

 

Elmalılı 5:4 - Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: "Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı." Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin), Allah'tan korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir.

Elmalılı 6:138 - Zanlarınca dediler ki:"Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar." Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır.

Elmalılı 22:28 - Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.

Elmalılı 22:34 - Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. (Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.

Elmalılı 22:36 - Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarının biri bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit de onlardan yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin buyruğunuza verdik ki, şükredesiniz.

Elmalılı 73:8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

Elmalılı 76:25 - Sabah akşam Rabbinin ismini an.

Elmalılı 87:1 - Rabbinin yüce adını tesbih et.

Elmalılı 87:15 - Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Elmalılı 6:118 - Eğer Allah'ın âyetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.

Elmalılı 6:119 - Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Halbuki O size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişce açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilir.

Elmalılı 6:121 - Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki, Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.

Elmalılı 22:40 - Onlar "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi (dini) ne yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izetlidir (her şeye galiptir).

Elmalılı 55:78 - Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

 

***