Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"KÂDİR" KELİMESİ

 

KÂDİR İSMİ: İstediğini istediği gibi yaratmaya gücü yeten.

 

Kur'ân'da "K-d-r" kökünden olan "Kâdir" ismi ile ilgili kelimeler 14 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN854x7;  GA3; 6:65:3;    (GN17321;) l'Kâdiru      

SN5645x3; GA7; 77:23:3j;  (GN75362;) l'Kâdirûne   

SûreNo=83 ÂyetNo=88     SA-Toplamı=171=9x19

 

SN1388x2; GA3; 10:24:26;  (GN26904;) Kâdirûne     

SN2691x3; GA2; 23:18:13j; (GN44214;) leKâdirûne   

SN2768x3; GA5; 23:95:7j;  (GN44938;) leKâdirûne   

SN5415x4; GA6; 70:40:7j;  (GN73884;) leKâdirûne   

SN5296x4; GA6; 68:25:4j;  (GN73254;) Kâdiriyne     

SN5555x4; GA2; 75:4:2;    (GN74902;) Kâdiriyne     

SûreNo=269  ÂyetNo=206  SA-Toplamı=475=24x19

 

SN826x7;  GA4; 6:37:11;   (GN16846;) Kâdirun       

SN2128x7; GA6; 17:99:9;   (GN37554;) Kâdirun       

SN3786x6; GA2; 36:81:6;   (GN57661;) biKâdirin     

SN4543x7; GA5; 46:33:12;  (GN65602;) biKâdirin     

SN5591x5; GA7; 75:40:3;   (GN75047;) biKâdirin     

SN5939x3; GA4; 86:8:4j;   (GN76563;) leKâdirun     

SûreNo=266   ÂyetNo=298  KelimeNo=45 SAK-Toplamı=609=87x7

 

Sûre numaralarının toplamı = 83+269+266=618

Âyet numaralarının toplamı = 88+206+298=592

Kelime numaralarının toplamı = 6+59+45=110

Sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı = 618+592+110=1320

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı =19827

SAK+SAÇ'ın toplamı =19827+1320=21147=3021x7

 

Görüldüğü gibi "K-d-r" kökünden olan "Kâdir" ismi ile ilgili olan bütün kelimelerin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı 7 sayısının katı etmektedir.

 

***