Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"KÂBİD" KELİMESİ

 

KÂBİD İSMİ: Geniş manada daraltan, kısan. Mesela rızıkları daraltan veya hayatı daraltan yani canları alan.

 

Kur'ân'da "K-b-D" kökünden olan "KâbiD" ismi ile ilgili kelimeler 7 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı olan 952 sayısı 7'nin katı etmektedir.

 

SN252x7;  GA3; 2:245:13;  (GN4875 ;) yaKbiDu         

SN290x3;  GA5; 2:283:9;   (GN6039 ;) maKbûDatun     

SN1302x7; GA7; 9:67:11;   (GN25158;) veyaKbiDûne    

SN2444x1; GA7; 20:96:7;   (GN41174;) feKabeDtu       

SN2901x3; GA1; 25:46:2;   (GN47013;) KabeDnâhu      

SN2901x3; GA3; 25:46:4;   (GN47015;) KabDan          

SN5260x3; GA3; 67:19:7;   (GN73006;) veyaKbiDne      

 

Sûre numaralarının toplamı =150

Âyet numaralarının toplamı =802

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı = 952=136x7

 

 

***