Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"KAHHÂR" KELİMELERİ

 

KAHHÂR İSMİ: İstediğini kahrı ile yok eden, herşeye galip ve hakim olan.

 

Kur'ân'da Esmai Hüsna’dan olan "l-Kahhâr" kelimesi 6 kere ve "l-Kâhiru" kelimesi 2 kere geçmektedir.  Bu isimde 7 ve 19 kriterlerinin ikisi de görülmektedir.

 

Birinci gruptaki dört kelimelik gruptaki sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN1635x4; GA3; 12:39:10j; (GN30810;) l'Kahhâru                  

SN1723x1; GA2; 13:16:45j; (GN32321;) l'Kahhâru                 

SN4035x3; GA3; 38:65:11j; (GN59139;) l'Kahhâru                 

SN4062x2; GA5; 39:4:16j;  (GN59351;) l'Kahhâru                 

 

Sûre numaralarının toplamı = 102

Âyet numaralarının toplamı = 124

Kelime numaralarının toplamı = 82

Sûre, âyet, ve kelime  numaralarının  toplamı=SAK= 102+124+82=308=44x7

 

İkinci gruptakilerin sûre ve âyet numaraları toplamı 19’un katı etmektedir.

 

SN1798x6; GA3; 14:48:10j; (GN33638;) l'Kahhâri

SN4149x5; GA2; 40:16:15j; (GN60678;) l'Kahhâri

SN807x2;  GA1; 6:18:2;    (GN16514;) l'Kâhiru      

SN850x3;  GA2; 6:61:2;    (GN17264;) l'Kâhiru      

 

Sûre numaralarının toplamı = 66

Âyet numaralarının toplamı = 143

Kelime numaralarının toplamı = 82

Sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA= 66+143= 209 = 11x19

 

 

***