Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"EL-KAYYUM" KELİMESİ

 

EL-KAYYUM İSMİ: Kimsenin yardımı olmadan kendi kendine varlığını devam ettiren. Bütün varlıkları varlıkta durduran.

 

Kur'ân'da "K-v-m" kökünden olan "Kayyum" ismi ile ilgili kelimeler 3 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN262x3;  GA3; 2:255:7;   (GN5197 ;) l'Kayyûmu  

SN295x1;  GA7; 3:2:7j;    (GN6174 ;) l'Kayyûmu      

SN2459x2; GA4; 20:111:4;  (GN41332;) l'Kayyûmi 

 

Sûre numaralarının toplamı = 2+3+20=25

Âyet numaralarının toplamı = 255+2+111=368

Sûre ve âyet numaralarının toplamı =SA= 25+368=393

 

Sûre ve âyet numaralarının çarpımı (SAÇ):

2x255=510

3x2=6

20x111=2220

SAÇ-Toplamı: 510+6+2220=2736=144x19

 

SAÇ+SA=2736+393=3129=447x7

 

Ne şahane bir netice!

Üç kayyum kelimesinin geçtiği sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 2736 sayısı 19’un katı ederken, sûre ve âyet numaralarının toplamı (SA) ile çarpımların (SAÇ) toplamının neticesi 7’nin katı etmektedir.

 

***