Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"KEBİYR" KELİMESİ

 

KEBİYR İSMİ: Büyüklükte eşsiz.

 

Kur'ân'da "Kebiyr" isminin içinde bulunduğu "k-b-r" kökü altında 161 kelime vardır. Bunların sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı (SAK) ile çarpımlarının (SAÇ) toplamının toplamı olan 164178 sayısı 7’nin katı etmektedir.

 

Sûre numaralarının toplamı = 4431

Âyet numaralarının toplamı = 8728

Kelime numaralarının toplamı = 1928

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamı = 15087

Sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı = 149091

Hepsinin toplamı=SAK+SAÇ=15087+149091=164178=23454x7

 

Bu 161 kelimeden 44 adedi tekil formunda olan "kebiyr" kelimeleri ve 3 adedi de çoğul formunda olan kebâir kelimeleridir. Bu 47 kelime şahane bir şekilde 7 ve 19’un katlarını meydana getirecek biçimde gruplaşmaktadırlar. 3 adet çoğul formunda olanların sûre ve âyet numaraları çarpımı (SAÇ) olan 3374 sayısı 7’nin katı etmektedir. Tüm 47 kelimenin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı olan 3686 sayısı 19’un katı etmektedir. 3686=194x19

 

SN1716x1; GA2; 13:9:4;    (GN32160;) l'kebiyru     

SN2657x4; GA7; 22:62:17j; (GN43813;) l'kebiyru     

SN3499x6; GA5; 31:30:16j; (GN53520;) l'kebiyru     

SN3629x3; GA4; 34:23:22j; (GN55717;) l'kebiyru     

SN3692x3; GA4; 35:32:21j; (GN56690;) l'kebiyru      

SN4145x1; GA5; 40:12:15j; (GN60625;) l'kebiyri     

SN4294x3; GA2; 42:22:24j; (GN62869;) l'kebiyru     

SN5920x5; GA4; 85:11:14j; (GN76493;) l'kebiyru     

SN1476x6; GA5; 11:3:25j;  (GN28292;) kebiyrin      

SN4899x6; GA1; 54:53:3;   (GN68846;) vekebiyrin    

SN5250x7; GA1; 67:9:18j;  (GN72913;) kebiyrin      

SûreNo=434   ÂyetNo=266 

SûreNo+ÂyetNo=SA=434+266=700=100x7

 

SN1356x5; GA5; 9:121:6;   (GN26262;) kebiyraten    

SN2189x5; GA2; 18:49:18;  (GN38509;) kebiyraten    

SN150x3;  GA4; 2:143:30;  (GN2580 ;) lekebiyraten   

SN52x3;   GA5; 2:45:5;    (GN677  ;) lekebiyratun   

SûreNo=31    ÂyetNo=358  KelimeNo=59

SûreNo+ÂyetNo+KelimeNo=SAK=31+358+59=448=64x7

 

SN2419x4; GA7; 20:71:9;   (GN40859;) lekebiyrukumu 

SN2981x6; GA6; 26:49:9;   (GN47690;) lekebiyrukumu 

SN1676x3; GA6; 12:80:7;   (GN31478;) kebiyruhum    

SN2546x5; GA3; 21:63:4;   (GN42290;) kebiyruhum    

SûreNo=79    ÂyetNo=263  KelimeNo=29

SûreNo+ÂyetNo+KelimeNo=SAK=79+263+29=371=53x7

 

SN224x7;  GA4; 2:217:10;  (GN4127 ;) kebiyrun       

SN226x2;  GA5; 2:219:8;   (GN4198 ;) kebiyrun       

SN1233x1; GA1; 8:73:13j;  (GN23864;) kebiyrun      

SN1484x7; GA2; 11:11:10j; (GN28422;) kebiyrun      

SN3275x6; GA1; 28:23:27j; (GN50191;) kebiyrun       

SN3667x6; GA2; 35:7:13j;  (GN56296;) kebiyrun      

SN5082x7; GA4; 57:7:15j;  (GN69689;) kebiyrun      

SN5253x3; GA5; 67:12:9j;  (GN72938;) kebiyrun      

SûreNo=210   ÂyetNo=569 

SûreNo+ÂyetNo=SA=210+569=779=41x19

 

SN289x2;  GA1; 2:282:85;  (GN5986 ;) kebiyran       

SN495x5;  GA1; 4:2:16j;   (GN9710 ;) kebiyran       

SN527x2;  GA4; 4:34:40j;  (GN10539;) kebiyran       

SN1674x1; GA7; 12:78:9;   (GN31451;) kebiyran      

SN2033x3; GA4; 17:4:13j;  (GN36229;) kebiyran      

SN2038x1; GA5; 17:9:16j;  (GN36307;) kebiyran      

SN2060x2; GA6; 17:31:13j; (GN36595;) kebiyran      

SN2072x7; GA4; 17:43:6j;  (GN36747;) kebiyran      

SN2089x3; GA6; 17:60:25j; (GN37015;) kebiyran      

SN2116x2; GA6; 17:87:9j;  (GN37372;) kebiyran      

SN2541x7; GA7; 21:58:4;   (GN42252;) kebiyran      

SN2874x4; GA4; 25:19:15j; (GN46715;) kebiyran      

SN2876x6; GA1; 25:21:19j; (GN46754;) kebiyran      

SN2907x2; GA5; 25:52:7j;  (GN47073;) kebiyran      

SN3580x3; GA7; 33:47:8j;  (GN54796;) kebiyran       

SN3601x3; GA6; 33:68:8j;  (GN55222;) kebiyran      

SN5611x4; GA5; 76:20:7j;  (GN75199;) kebiyran      

SûreNo=362   ÂyetNo=915  KelimeNo=300

SûreNo+ÂyetNo+KelimeNo=SAK=1577=83x19

 

SN524x6;  GA7; 4:31:3;    (GN10444;) kebâira         

SN4309x4; GA1; 42:37:3;   (GN63071;) kebâira         

SN4816x7; GA3; 53:32:3;   (GN68365;) kebâira         

SûreNo=99    ÂyetNo=100  KelimeNo=9

SûreNo+ÂyetNo+KelimeNo=SAK=208=83x19

 

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı = 3374=482x7

 

Ve nihâyet tüm 47 kelimenin sûre ve âyet (SA) numaralarının toplamı olan 3686 sayısı 19’un katı etmektedir.

3686=194x19

 

Bunlardan başka 47 adedin içinde Esma-i ilahiyyeden olan 8 adedinin kelime numaralarının toplamı 133 etmektedir ki bu sayı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir.

 

SN1716x1; GA2; 13:9:4;    (GN32160;) l'kebiyru     

SN2657x4; GA7; 22:62:17j; (GN43813;) l'kebiyru     

SN3499x6; GA5; 31:30:16j; (GN53520;) l'kebiyru     

SN3629x3; GA4; 34:23:22j; (GN55717;) l'kebiyru     

SN3692x3; GA4; 35:32:21j; (GN56690;) l'kebiyru      

SN4145x1; GA5; 40:12:15j; (GN60625;) l'kebiyri     

SN4294x3; GA2; 42:22:24j; (GN62869;) l'kebiyru     

SN5920x5; GA4; 85:11:14j; (GN76493;) l'kebiyru     

----------------------------------------------------------------

Kelime numaraları toplamı=4+17+16+22+21+15+24+14=133

Kelime numaralarının toplamı=133=7x19

 

***