Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"KERİYM" KELİMESİ

 

KERİYM İSMİ: İhsan ve lutfu çok, karşılık beklemeden ihsan eden.

 

Kur'ân'da "k-r-m" kökünden olan "Keriym" ismi ile ilgili kelimeler 46 kere geçmektedir. Bunların içinde 27 adet "Keriym" kelimesi vardır. Bunların detayı aşağıda üç grup halinde görülüyor. İlk iki gruptaki kelimelerin toplamları SA=7x ve SAK=7x etmektedir. Üçüncü gruptakilerin SAK ve SAÇ toplamları 7'nin katı etmektedir.

Ayrıca tüm 46 kelimenin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı olan 3965 sayısı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 55038 sayısının toplamı da 7 sayısının katı etmektedir.

 

SN524x6;  GA2; 4:31:12j;  (GN10453;) keriymen         

SN2052x1; GA4; 17:23:25j; (GN36502;) keriymen       

SN3564x1; GA6; 33:31:14j; (GN54529;) keriymen       

SN3577x7; GA6; 33:44:8j;  (GN54774;) keriymen       

SN1164x2; GA5; 8:4:11j;   (GN22713;) keriymun       

SN1234x2; GA5; 8:74:18j;  (GN23882;) keriymun       

SN1627x3; GA4; 12:31:32j; (GN30664;) keriymun       

SN2645x6; GA1; 22:50:8j;  (GN43632;) keriymun       

SN2817x3; GA5; 24:26:16j; (GN45533;) keriymun       

SN3188x3; GA5; 27:29:9j;  (GN49026;) keriymun       

SN3199x7; GA4; 27:40:38j; (GN49179;) keriymun       

SN3610x5; GA2; 34:4:10j;  (GN55372;) keriymun       

SN4431x7; GA6; 44:17:8j;  (GN64280;) keriymun       

SN5056x2; GA4; 56:77:3j;  (GN69507;) keriymun       

SN5086x4; GA1; 57:11:12j; (GN69770;) keriymun       

SN5093x4; GA5; 57:18:12j; (GN69907;) keriymun       

SûreNo=463      KelimeNo=510   SA-Toplamı=973=139x7

 

 

SN2789x3; GA1; 23:116:11j;(GN45116;) l'keriymi      

SN5835x4; GA6; 82:6:7j;   (GN76089;) l'keriymi      

SN4463x4; GA1; 44:49:5j;  (GN64471;) l'keriymu      

SûreNo=149      ÂyetNo:171       KelimeNo=23      

SAK-Toplamı=343=49x7

 

Aşağıda görülen gruptaki kelimelerin sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamının toplamları 7’nin katı etmektedir.

 

SN2939x6; GA4; 26:7:11j;  (GN47408;) keriymin       

SN2990x1; GA3; 26:58:3j;  (GN47750;) keriymin       

SN3479x7; GA5; 31:10:27j; (GN53170;) keriymin       

SN3716x6; GA4; 36:11:12j; (GN57026;) keriymin       

SN4440x2; GA4; 44:26:3j;  (GN64334;) keriymin       

SN5023x4; GA3; 56:44:4j;  (GN69352;) keriymin       

SN5363x1; GA7; 69:40:4j;  (GN73647;) keriymin       

SN5819x2; GA6; 81:19:4j;  (GN76019;) keriymin       

SûreNo=369   ÂyetNo=215  KelimeNo=68  SAK-Toplam=652

 

Sûre ve âyet no'larının çarpımlarının toplamı=SAÇ=10303

 

SAK+SAÇ'ın toplamı= 652+10303=10955=1565x7

 

***

 

Yukarıdakilerden bahsettiğimiz gibi 46 kelimeden 27si "Keriym" kelimesi idi. Geriye kalan 19 kelime aşağıdaki iki grubu oluşturmaktadır.

Bunlardan birincisinde 16 kelime bulunmakta ve bu kelimelerin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı 19’un katı etmektedir.

 

SN2927x1; GA1; 25:72:9j;  (GN47307;) kirâmen        

SN5840x2; GA3; 82:11:1;   (GN76107;) kirâmen

SN2613x2; GA1; 22:18:32;  (GN43149;) mukrimin       

SN3830x1; GA4; 37:42:3j;  (GN57908;) mukramûne     

SN5410x6; GA4; 70:35:4j;  (GN73854;) mukramûne     

SN5771x3; GA3; 80:13:3j;  (GN75869;) mukerrametin   

SN1617x7; GA6; 12:21:7;   (GN30463;) ekrimiy        

SN4625x5; GA3; 49:13:14;  (GN67014;) ekramekum      

SN6008x2; GA5; 89:15:7;   (GN76816;) feekramehû   

SN6008x2; GA2; 89:15:11j; (GN76820;) ekrameni       

SN6010x4; GA2; 89:17:4;   (GN76834;) tukrimûne     

SN4699x2; GA3; 51:24:6j;  (GN67588;) l'mukramiyne   

SN3732x1; GA2; 36:27:7j;  (GN57171;) l'mukramiyne   

SN6109x5; GA6; 96:3:3j;   (GN77216;) l'ekramu       

SN4928x7; GA6; 55:27:6j;  (GN68963;) vel'ikrâmi    

SN4979x2; GA1; 55:78:6j;  (GN69210;) vel'ikrâmi    

SûreNo=937   ÂyetNo=431  SA-Toplamı=1368=72x19

 

İkinci grupta 3 kelime bulunmakta ve bunların sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamının toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN5774x6; GA1; 80:16:1;   (GN75874;) kirâmin

SN2091x5; GA3; 17:62:5;   (GN37033;) kerramte       

SN2099x6; GA3; 17:70:2;   (GN37152;) kerramnâ      

SûreNo=114   ÂyetNo=148  KelimeNo=8   SAK Toplamı=270

 

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı= SAÇ =3524

SAK ve SAÇ'ın toplamı=270+3524=3794=542x7

 

Görüldüğü gibi k-r-m kökü altındaki 46 kelimenin hepsi çeşitli şekillerde gruplaşmakta ve bunların sûre ve âyet (SA) numaraları toplamları 7 ve 19 sayısının katı etmektedir.

 

Ayrıca tüm 46 kelimenin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaralarının toplamı olan 3965 sayısı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 55038 sayısının toplamı da 7 sayısının katı etmektedir.

 

 

Sûre numaralarının toplamı = 2032

Âyet numaralarının toplamı = 1475

Kelime numaralarının toplamı = 458

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı=SAK = 3965

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı = 55038

 

SAK ve SAÇ'ın toplamı =3965+55038=59003=842x7

 

 

***