Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HÂFİD" KELİMESİ

 

HÂFİD İSMİ: En geniş manada alçaltan, mesela yukarı derecelerden aşağı derecelere indiren, alçaltan.

 

Kur'ân'da "h-f-D" kökünden olan "hâfiD" ismi ile ilgili kelimeler 4 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı olan 7486 sayısı 19'un katı etmektedir.

 

SN1890x7; GA2; 15:88:13;  (GN34274;) vahfiD         

SN2053x2; GA5; 17:24:1;   (GN36503;) vahfiD

SN3147x4; GA6; 26:215:1;  (GN48600;) vahfiD         

SN4982x5; GA1; 56:3:1;    (GN69217;) hâfiDatu     

 

15x88=1320

17x24=408

26x215=5590

56x3=168

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı = SAÇ= 1320+408+5590+168=7486=394x19

 

Yukarıda geçen "vahfiD" kelimeleri içinde bulundukları âyette kanat indirmek manasında kullanılmıştır ki bu yumuşak davranmak manasına gelmektedir. "hâfiDatu" kelimesi ise Kıyametin vasfıdır. Çünkü Kıyamet günahkarları alçaltır.

 

***