Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HABİYR" KELİMESİ

 

EL-HABİYR İSMİ: Her şeyden haberi olan.

 

Kur'ân'da "h-b-r" kökünden olan "habiyr" ismi ile ilgili kelimeler 8 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN807x2;  GA6; 6:18:7j;   (GN16519;) l'habiyru                

SN862x1;  GA3; 6:73:24j;  (GN17510;) l'habiyru                

SN892x3;  GA6; 6:103:9j;  (GN18066;) l'habiyru                

SN3607x2; GA5; 34:1:17j;  (GN55312;) l'habiyru                

SN5232x3; GA4; 66:3:29j;  (GN72608;) l'habiyru                

SN5255x5; GA7; 67:14:7j;  (GN72954;) l'habiyru

 

Sûre numaralarının toplamı = 185

Âyet numaralarının toplamı = 212

Kelime numaralarının toplamı = 93

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı =SAK= 185+212+93=490=70x7

 

SN1584x7; GA1; 11:111:10j;(GN30040;) habiyrun                 

SN3503x7; GA1; 31:34:27j; (GN53619;) habiyrun                 

 

Bu iki kelime arasında hem âyet bazında hem de kelime bazında 19’un katı kadar uzaklık vardır. Ayrıca 31:34’teki kelime içinde bulunduğu sûrenin başından 19’un katı uzaklıktadır. Bütün bunların üzerine bu kelimelerin sûre, âyet, ve kelime numaraları (SAK) toplamı da 7’nin katı kadardır.

 

Sûre No=11+31=42

Âyet No=111+34=145

Kelime No=10+27=37

Sûre, âyet, ve kelime no’ları toplamı=SAK=42+145+37=224=32x7