Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"HÂLİK" KELİMELERİ

 

HÂLIK İSMİ: Yoktan yaratan, vareden.

 

Kur'ân'da "Hâlik" kelimesi 12 kere geçmektedir. Bunlarda çeşitli gruplaşmalar halinde 7&19 kriteri görülmektedir.

 

SN5150x5; GA1; 59:24:3;   (GN71072;) l'hâliKu                

SN891x2;  GA3; 6:102:8;   (GN18049;) hâliKu                  

SN1723x1; GA4; 13:16:40;  (GN32316;) hâliKu                  

SN4120x4; GA2; 39:62:2;   (GN60258;) hâliKu                  

SN4195x2; GA5; 40:62:4;   (GN61360;) hâliKu                  

SN4041x2; GA5; 38:71:6;   (GN59176;) hâliKun                 

SN1830x3; GA7; 15:28:6;   (GN33887;) hâliKun                 

SûreNo=210  ÂyetNo=365  KelimeNo=69  Toplam=644=92x7

 

SN3663x2; GA1; 35:3:10;   (GN56232;) hâliKin                 

SN2687x6; GA4; 23:14:21j; (GN44181;) l'hâliKiyne             

SN3913x7; GA7; 37:125:5j; (GN58310;) l'hâliKiyne             

SûreNo=95  ÂyetNo=142  KelimeNo=36  Toplam=273=39x7

 

***

 

Aşağıdaki gruptaki kelimelerin sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı ve sûre ve âyet numaralarının çarpımların (SAÇ) toplamının toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN4770x3; GA3; 52:35:8j;  (GN68050;) l'hâliKûne             

SN5038x5; GA6; 56:59:5j;  (GN69418;) l'hâliKûne             

SûreNo=108    ÂyetNo=94     KelimeNo=13   Toplam=215

 

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ=5124

İki toplamın toplamı=215+5124=5339=281x7

 

Bunlardan başka Kur'ân'da "Hâlik" kelimesinin çoğulu olan ve Esma’dan olan "Hâllâk" kelimesi 2 kere geçmektedir. Bunların da ilavesiyle hepsi 14 adet etmektedir. Ve bu 14 kelimenin sûre ve âyet numaralarının toplamı olan 1232 sayısı 176x7 etmektedir. Bu 14 kelimenin tamamının datasını da aşağıya ilave edelim.

 

SN5150x5; GA1; 59:24:3;   (GN71072;) l'hâliKu                

SN891x2;  GA3; 6:102:8;   (GN18049;) hâliKu                  

SN1723x1; GA4; 13:16:40;  (GN32316;) hâliKu                  

SN4120x4; GA2; 39:62:2;   (GN60258;) hâliKu                  

SN4195x2; GA5; 40:62:4;   (GN61360;) hâliKu                  

SN4041x2; GA5; 38:71:6;   (GN59176;) hâliKun                 

SN1830x3; GA7; 15:28:6;   (GN33887;) hâliKun                 

SN3663x2; GA1; 35:3:10;   (GN56232;) hâliKin                 

SN2687x6; GA4; 23:14:21j; (GN44181;) l'hâliKiyne             

SN3913x7; GA7; 37:125:5j; (GN58310;) l'hâliKiyne             

SN4770x3; GA3; 52:35:8j;  (GN68050;) l'hâliKûne             

SN5038x5; GA6; 56:59:5j;  (GN69418;) l'hâliKûne 

SN1888x5; GA2; 15:86:4;   (GN34253;) l'hallâKu   

SN3786x6; GA2; 36:81:13;  (GN57668;) l'hallâKu   

------------------------------------------------           

SûreNo=464, ÂyetNo=768

Sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı=464+768=1232=176x7

 

 

 

***