Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MELİK" KELİMESİ

 

MELİK İSMİ: Bütün âlemlarin ve mülkün sahibi, mülkünde ve saltanatında devamlı olan.

 

Kur'ân'da "Melik" isminin içinde bulunduğu "m-l-k" kökü altında 206 kelime bulunmaktadır. "Melik" kelimesi 13 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz.

Sûre, âyet, ve kelime  numaralarının toplamı olan 1577 sayısı 19'un katı etmektedir.

Bunların bazısı yöneticiler için kullanılmıştır.

 

SN253x1;  GA2; 2:246:17;  (GN4895 ;) meliken                    

SN254x2;  GA7; 2:247:10;  (GN4942 ;) meliken                    

SN1639x1; GA5; 12:43:2;   (GN30882;) l'meliku                   

SN1646x1; GA6; 12:50:2;   (GN30988;) l'meliku                   

SN1650x5; GA7; 12:54:2;   (GN31066;) l'meliku                   

SN1668x2; GA2; 12:72:4;   (GN31348;) l'meliki                   

SN1672x6; GA3; 12:76:20;  (GN31405;) l'meliki                   

SN2219x7; GA6; 18:79:13;  (GN38933;) melikun                    

SN2462x5; GA2; 20:114:3;  (GN41365;) l'meliku                   

SN2789x3; GA7; 23:116:3;  (GN45108;) l'meliku                   

SN5149x4; GA1; 59:23:8;   (GN71058;) el'meliku                  

SN5178x5; GA7; 62:1:9;    (GN71673;) l'meliki                   

SN6232x2; GA4; 114:2:1;   (GN77774;) meliki                     

 

Sûre numaralarının toplamı = 360

Âyet numaralarının toplamı = 1123

Kelime numaralarının toplamı = 94

 

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı = 360+1123+94=1577=83x19

 

"M-l-k"  kökü altındaki 206 kelimenin toplamlarını aşağıda görüyorsunuz.

 

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı=500839=3

Sûre numaraları kolonunun toplamı=4991=713x7

Âyet numaraları kolonunun toplamı=12441=2

Kelime numaraları kolonunun toplamı=1921=3

Sûre, âyet, kelime (SAK) kolonlarının toplamı=19353=5

Global numaraları (GN) kolonunun toplamı= 7795410=1113630x7

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı = 181929=6

 

Yukarıdaki satırların sonunda görülen artıkların toplamı 7’nin katı edenleri toplayalım.

SN+SAK+SAÇ=3+5+6=14=2x7

Hesaplayıp görelim.

(SN=500839)+(SAK=19353)+(SAÇ=181929)=500839+19353+19353=702121=100303x7

 

Yani (âyet sıra numarası kolonunun toplamı) ve (sûre, âyet, kelime kolonunun toplamı) ve (sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı kolonunun toplamı) 7’nin katı etmektedir.

 

***