Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MUBDİ" KELİMESİ

 

MUBDİ İSMİ: Bütün yarattıklarını yokluktan bir örneğe bakmadan ilk defa yaratan.

 

Kur'ân'da "b-d-A" kökünden olan "Mubdi" ismi ile ilgili kelimeler 4 kere geçmektedir. Bunların sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının toplamı hem 7’nin hem de 19’un katı etmektedir. Hesaplar aşağıda görülmektedir.

 

SN124x5;  GA6; 2:117:1;   (GN2071 ;) bediy’U          

SN890x1;  GA6; 6:101:1;   (GN18024;) bediy’U          

SN4519x4; GA5; 46:9:4;    (GN65133;) bid’An           

SN5102x6; GA3; 57:27:20;  (GN70101;) ibtede’Ûhâ     

 

2x117=234

6x101=606

46x9=414

57x27=1539

-----------------

234+606+414+1539=2793

 

Sûre numaralarının toplamı = 111

Âyet numaralarının toplamı = 254

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ=2793=3x7x7x19

 

***