Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MUCİYB" KELİMESİ

 

MUCİYB İSMİ: Duaları kabul edip istekleri yerine getiren.

 

Kur'ân'da "c-v-b" kökü altında 43 kelime vardır. Bunların içinde  "Muciyb" kelimesi 2 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir. 43 kelime dört grup oluşturmaktadır. Bunlardan bir gruptaki toplamlar 19’un katı ederken diğer üç gruptaki toplamlar 7’nin katı etmektedir. Ayrıca en sonda görüldüğü gibi hepsinin toplamı da 7’nin katı etmektedir.

 

SN1036x7; GA7; 7:82:3;    (GN20650;) cevâbe          

SN3215x2; GA5; 27:56:3;   (GN49362;) cevâbe          

SN3364x4; GA5; 29:24:3;   (GN51581;) cevâbe          

SN3369x2; GA7; 29:29:12;  (GN51681;) cevâbe

SûreNo=92  ÂyetNo=191  KelimeNo=21 Toplam=304=16x19

 

SN193x4;  GA3; 2:186:7;   (GN3426 ;) uciybu           

SN778x1;  GA2; 5:109:7;   (GN15983;) ucibtum          

SN1453x4; GA5; 10:89:3;   (GN27921;) uciybet          

SN1794x2; GA7; 14:44:14;  (GN33579;) nucib            

SN4542x6; GA6; 46:32:3;   (GN65575;) yucib            

SN3221x1; GA1; 27:62:2;   (GN49449;) yuciybu          

SN4541x5; GA5; 46:31:3;   (GN65560;) eciybû

SN3317x6; GA7; 28:65:5;   (GN50876;) ecebtumu          

SûreNo=178 ÂyetNo=618  KelimeNo=44 Toplam=840=120x7

          

SN1534x1; GA1; 11:61:28j; (GN29289;) muciybun         

SN3863x6; GA1; 37:75:5j;  (GN58066;) l'muciybûne

SûreNo=48 ÂyetNo=136 KelimeNo=33 Toplam=217=31x7

 

 

SN488x5;  GA6; 3:195:1;   (GN9547 ;) festecâbe       

SN1169x7; GA6; 8:9:4;     (GN22770;) festecâbe       

SN1630x6; GA6; 12:34:1;   (GN30701;) festecâbe       

SN465x3;  GA7; 3:172:2;   (GN9128 ;) stecâbû        

SN1725x3; GA4; 13:18:2;   (GN32365;) stecâbû        

SN3674x6; GA6; 35:14:9;   (GN56461;) stecâbû        

SN4310x5; GA3; 42:38:2;   (GN63080;) stecâbû

SN2559x4; GA4; 21:76:6;   (GN42410;) festecebnâ      

SN2567x5; GA6; 21:84:1;   (GN42503;) festecebnâ      

SN2571x2; GA2; 21:88:1;   (GN42555;) festecebnâ      

SN2573x4; GA7; 21:90:1;   (GN42574;) festecebnâ      

SN1772x1; GA3; 14:22:22;  (GN33246;) festecebtum      

SN825x6;  GA6; 6:36:2;    (GN16827;) yesteciybu       

SN4515x7; GA1; 46:5:10;   (GN65073;) yesteciybu       

SN4298x7; GA3; 42:26:1;   (GN62933;) veyesteciybu     

SN1487x3; GA7; 11:14:2;   (GN28469;) yesteciybû      

SN1725x3; GA2; 13:18:7;   (GN32370;) yesteciybû      

SN2192x1; GA4; 18:52:9;   (GN38567;) yesteciybû      

SN3302x5; GA4; 28:50:3;   (GN50649;) yesteciybû      

SN3316x5; GA2; 28:64:6;   (GN50864;) yesteciybû      

SN193x4;  GA1; 2:186:12;  (GN3431 ;) fel'yesteciybû  

SN1148x7; GA1; 7:194:10;  (GN22506;) fel'yesteciybû  

SN2081x2; GA7; 17:52:3;   (GN36869;) fetesteciybûne  

SN1721x6; GA5; 13:14:9;   (GN32247;) yesteciybûne    

SN4193x7; GA7; 40:60:4;   (GN61327;) estecib          

SN1184x1; GA7; 8:24:5;    (GN22988;) steciybû        

SN4319x7; GA2; 42:47:1;   (GN63205;) isteciybû       

SN4288x4; GA1; 42:16:8;   (GN62749;) stuciybe         

SN6002x3; GA6; 89:9:3;    (GN76789;) câbû                   

SûreNo=577 ÂyetNo=1698  KelimeNo=144 

Sûre+Âyet=577+1698=2275=325x7

 

"c-v-b" kökü altındaki tüm 43 kelimenin datası aşağıda görülüyor. Toplamların (SA) ve çarpımların (SAÇ) toplamının toplamı olan 45626 sayısı 7’nin katı etmektedir.

 

Sûre numaraları toplamı=984

Âyet numaraları toplamı=2652

Sûre ve âyet numaraları toplamı=SA=3546

Sûre ve âyet numaraları çarpımı toplamı=SAÇ=42080

SA+SAÇ toplamı=3546+42080=45626=6518x7

 

 

***