Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MUHSIY" KELİMESİ

 

MUHSIY İSMİ: Bütün yaratıkların sayısını bilen.

 

Kur'ân'da "H-S-y" kökünden olan "MuHSiy" ismi ile ilgili kelimeler 11 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir. Sûre ve âyet numaralarının toplamı (SA) 7'nin katı etmektedir.

 

SN1784x6; GA5; 14:34:11;  (GN33437;) tuHSûhâ   

SN1919x1; GA2; 16:18:6;   (GN34526;) tuHSûhâ   

SN2152x3; GA1; 18:12:6;   (GN37850;) aHSâ       

SN2189x5; GA4; 18:49:20;  (GN38511;) aHSâhâ    

SN2344x6; GA3; 19:94:2;   (GN40246;) aHSâhum    

SN3717x7; GA1; 36:12:11;  (GN57037;) aHSaynâhu  

SN5110x7; GA5; 58:6:8;    (GN70278;) aHSâhu     

SN5218x3; GA5; 65:1:9;    (GN72273;) veaHSû    

SN5475x1; GA4; 72:28:10;  (GN74428;) veaHSâ    

SN5495x7; GA5; 73:20:23;  (GN74576;) tuHSûhu    

SN5701x3; GA2; 78:29:3;   (GN75574;) aHSaynâhu  

 

Sûre numaralarının toplamı = 467

Âyet numaralarının toplamı = 303

Sûre ve âyet numaralarının toplamı = 467+303=770=110x7

 

***