Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MUHYİY" KELİMESİ

 

MUHYİY İSMİ: Yarattıklarına can veren.

 

Kur'ân'da "H-y-y" kökünden olan "MuHyi" ismi ile ilgili kelimeler 2 kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını ve hesaplarını görüyorsunuz.

 

SN3459#1; GA6; 30:50:13;  (GN52926;) le_muHyiy     

SN4257#1; GA6; 41:39:16;  (GN62208;) le_muHyiy        

 

Sûre numaralarının toplamı = 30+41=71

Âyet numaralarının toplamı = 50+39=89

Kelime numaralarının toplamı = 13+16=29

Sûre, âyet, ve kelime numaralarının toplamı =SAK=71+89+29=189=27x7

 

Âyet sıra numaraları (SN) arasında hem 7nin hem de 19’un katı kadar âyet uzaklığı vardır.

SN=4257-3459=798=6x19x7

 

Ayrıca iki muHyiy kelimesi arasında da 7’nin katı kadar kelime uzaklığı vardır. Bunu global numaraları birbirinden çıkararak buluruz.

 

GN=62208-52926=9272=1326x7

 

 

***