Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MUKSIT" KELİMESİ

 

MUKSIT İSMİ: Her işi yerli yerinde adalete uygun yapan.

 

Kur'ân'da "K-s-T" kökü altında 27 kelime vardır. Bunlar iki grup halinde gruplaşmaktadır. Birinci gruptakilerin sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı 7’nin katı ederken ikinci gruptakilerin sûre, âyet, ve kelime numaraları toplamı 19’un katı etmektedir.

 

Ayrıca tüm 27 kelimenin sûre ve âyet numaralarının toplamı ile sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamının toplamı yedi sayısının katı etmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN289x2;  GA5; 2:282:89;  (GN5990 ;) aKsaTu           

SN3538x3; GA1; 33:5:4;    (GN54055;) aKsaTu          

SN4621x1; GA1; 49:9:26;   (GN66914;) ve_aKsiTuu      

SN496x6;  GA5; 4:3:4;     (GN9714 ;) tuKsiTuu         

SN5158x6; GA2; 60:8:16;   (GN71276;) vetuKsiTuu      

SN311x3;  GA6; 3:18:12;   (GN6446 ;) bil'KisTi        

SN314x6;  GA7; 3:21:13;   (GN6517 ;) bil'KisTi        

SN620x4;  GA4; 4:127:31;  (GN12450;) bil'KisTi        

SN628x5;  GA3; 4:135:7;   (GN12596;) bil'KisTi         

SN677x5;  GA2; 5:8:9;     (GN13729;) bil'KisTi        

SN711x4;  GA4; 5:42:22;   (GN14515;) bil'KisTi        

SN941x3;  GA7; 6:152:15;  (GN19054;) bil'KisTi        

SN983x3;  GA1; 7:29:4;    (GN19685;) bil'KisTi        

SN1368x3; GA5; 10:4:17;   (GN26486;) bil'KisTi       

SN1411x4; GA4; 10:47:9;   (GN27290;) bil'KisTi       

SN1418x4; GA3; 10:54:18;  (GN27387;) bil'KisTi       

SN1558x4; GA3; 11:85:6;   (GN29648;) bil'KisTi       

SN4910x3; GA2; 55:9:3;    (GN68882;) bil'KisTi       

SN5100x4; GA1; 57:25:11;  (GN70050;) bil'KisTi       

SN5461x1; GA2; 72:14:5;   (GN74286;) l'KâsiTuune    

SN5462x2; GA2; 72:15:2;   (GN74293;) l'KâsiTuune    

SûreNo=482            ÂyetNo=1092                    KelimeNo=323

SA-Toplamı=482+1092=1574

SAK-Toplamı=1897=271x7

 

SN2530x3; GA1; 21:47:3;   (GN42148;) l'KisTa         

SN2064x6; GA3; 17:35:6;   (GN36648;) bil'KisTâsi    

SN3114x6; GA7; 26:182:2;  (GN48419;) bil'KisTâsi    

SN711x4;  GA1; 5:42:26j;  (GN14519;) l'muKsiTiyne     

SN4621x1; GA5; 49:9:30j;  (GN66918;) l'muKsiTiyne    

SN5158x6; GA7; 60:8:21j;  (GN71281;) l'muKsiTiyne    

SûreNo-178             ÂyetNo=323            KelimeNo=88

SA-Toplamı=178+323=501

SAK-Toplamı=589=31x19

 

Bütün kelimelerin SA toplamları=1574+501=2075

 

-------------------------------------------------

Bütün kelimelerin toplamları aşağıda görülmektedir.

 

Sûre numaralarının toplamı=660

Âyet numaralarının toplamı=1415

Sûre ve âyet numaralarının (SA) toplamı=660+1415=2075

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının (SAÇ) toplamı=17630

Toplamların (SA) ve çarpımların (SAÇ) toplamının toplamı= SA+SAÇ =2075+17630=19705=2815x7

 

***