Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MÜMİN" KELİMESİ

 

MÜ’MİN İSMİ: Kullarını iman ile şereflendirip emniyet içinde kılan.

 

Kur'ân'da "Mü’min" kelimesi [e-m-n] kökü altında yer almaktadır. Bu kök altında toplam 879 kelime vardır. Bunların içinde 230 adedi "Mü’min" kelimesinin tekil, çoğul, eril ve dişil şekillerinden oluşmaktadır. Biz bunlardan tekil olanlarının 22 adet olduğunu tespit ettik. Ve bu 22 kelimenin sûre, âyet, ve kelime numaralarının (SAK) toplamının 19’un katı olduğunu gördük.

Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Sûre, âyet, ve kelime  numaralarının (SAK) toplamı olan 2185 sayısı 19'un katı etmektedir.

Bunları yine "Rahmân" kelimesinde yaptığımız gibi kelimenin son harfi olan "e", "i", ve "u" harflerine göre gruplaştıralım.

Son harfi "e" ile biten grubun toplamları aşağıdaki tabloda birinci satırda, son harfi "i" ile biten grubun toplamları ikinci satırda ve son harfi "u" ile biten grubun toplamları üçüncü satırda yer almaktadır.

 

SûreNo  ÂyetNo       KelimeNo       Toplam

139         492          52                683 "e"

58          155          25                238 "i"

287         852          125              1264 "u"

-------------------------------------------------------------

484         1499         202              2185=115x19

 

Tablodaki ikinci satırın toplam hanesinde 238 sayısı görülmektedir. Bu demektir ki son harfi "i" ile biten gruptaki dört kelimenin sûre, âyet ve kelime (SAK) numaraları toplamı 7’nin katı etmektedir.

Ayrıca üç grubu meydana getiren 22 kelimenin sûre, âyet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı19’un katı etmektedir.

 

SN585x4;  GA5; 4:92:6;    (GN11709;) mu’minen                   

SN585x4;  GA3; 4:92:11;   (GN11714;) mu’minen                   

SN586x5;  GA6; 4:93:3;    (GN11766;) mu’minen                   

SN587x6;  GA2; 4:94:18;   (GN11797;) mu’minen                   

SN2423x1; GA3; 20:75:3;   (GN40925;) mu’minen                   

SN3521x7; GA1; 32:18:3;   (GN53838;) mu’minen                   

SN5447x1; GA1; 71:28:8;   (GN74138;) mu’minen                   

SûreNo=139   ÂyetNo=492  KelimeNo=52 Toplam=683

 

 

SN585x4;  GA2; 4:92:3;    (GN11706;) limu’minin                 

SN1245x6; GA1; 9:10:4;    (GN24081;) mu’minin                   

SN1613x3; GA7; 12:17:15;  (GN30408;) bimu’minin                 

SN3569x6; GA7; 33:36:3;   (GN54621;) limu’minin                 

SûreNo=58 ÂyetNo=155 KelimeNo=25 Toplam=238=34x7

 

 

SN5149x4; GA4; 59:23:11;  (GN71061;) l-mu’minu                  

SN228x4;  GA5; 2:221:19;  (GN4261 ;) mu’minun                   

SN585x4;  GA1; 4:92:30;   (GN11733;) mu’minun                   

SN617x1;  GA1; 4:124:10;  (GN12384;) mu’minun                   

SN1998x3; GA5; 16:97:9;   (GN35740;) mu’minun                   

SN2048x4; GA6; 17:19:8;   (GN36441;) mu’minun                   

SN2460x3; GA1; 20:112:6;  (GN41343;) mu’minun                   

SN2577x1; GA7; 21:94:6;   (GN42623;) mu’minun                   

SN4161x3; GA6; 40:28:3;   (GN60836;) mu’minun                   

SN4173x1; GA2; 40:40:16;  (GN61070;) mu’minun                   

SN5201x7; GA2; 64:2:7;    (GN72046;) mu’minun                   

SûreNo=287 ÂyetNo=852 KelimeNo=125 Toplam=1264

 

--------------------------------------------------------------------

Bütün grupların toplamı:

SûreNo=484   ÂyetNo=1499   KelimeNo=202      

Hepsinin toplamı=484+1499+202= 2185=115x19

 

Bunlardan başka [e-m-n] kökü altındaki 879 kelımeden 405 adedi "yu’minu" kelimesi ve bundan türeyen kelimeler  oluşturmaktadır. 405 kelimenin toplamlarını aşağıda görüyorsunuz.

Âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı=931741=6

Sûre numaraları kolonunun toplamı=8882=6

Âyet numaraları kolonunun toplamı=27678=3954x7

Kelime numaraları kolonunun toplamı=4797=1

Sûre, âyet, kelime numaralarının toplamı= SAK=41357=1

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=14724924=4

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı=SAÇ=357877=2

 

Yukarıdaki satırların sonunda görülen artıkların toplamı 7 edenleri toplayalım.

SAK+SAÇ+GN=1+2+4=7   

Hesaplayıp görelim.

(SAK=41357)+(SAÇ=357877+(GN=14724924)=41357+357877+14724924=15124158=2160594x7

 

Yani (sûre, âyet, kelime kolonunun toplamı) ve (sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı kolonunun toplamı) ve (global numaralar kolonunun toplamı) 7’nin katı etmektedir.

 

Ayrıca âyet sıra numaraları (SN) kolonunun toplamı olan 931741 sayısı 19’un katı etmektedir.

931741=49039x19

 

Ve en nihâyet tüm 879 kelimenin çarpıcı hesap sonuçlarını görelim.

 

Âyet sıra numaraları kolonunun toplamı=SN=2005949=1

Sûre numaraları kolonunun toplamı=19545=1

Âyet numaraları kolonunun toplamı=59807=6

Kelime numaraları kolonunun toplamı=8552=5

Sûre, âyet, kelime numaralarının toplamı= SAK =87904=5

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=31405465= 4486495x7

Sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı= SAÇ=727393=2

 

Yukarıdaki satırların sonunda görülen artıkların toplamı 7 edenleri toplayalım.

SAK+SAÇ=5+2=7    

Hesaplayıp görelim.

87904+727393=815297=116471x7

 

Yani (sûre, âyet, kelime numaralarının toplamı) ve (sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı) 7’nin katı etmektedir.

 

Ayrıca 19’un katları bazındaki hesaplarda da 19’un katları görülmektedir. Bunlar SN+SAK+GN=19 olarak ortaya çıkmaktadır.

Şimdi bunların hesap neticelerini görelim.

 

Âyet sıra numaraları kolonunun toplamı=SN=2005949=5

Sûre, âyet, kelime kolonlarının toplamı= SAK =87904=10

Global numaraları kolonunun toplamı=GN=31405465=4

 

(SN=5)+(SAK=10)+(GN=4) =19

(SN=2005949)+(SAK=87904)+(GN=31405465)=33499318=1763122x19

 

 

22 adet "Mu'min" kelimesi içinde yalnız bir tanesi Esmai ilahiyyedendir. Bu da 59:23:11'deki "l-mu'minu" kelimesidir. Bu kelimenin global numarası 71061'dir. Yani en baştan 71061. satırdadır. En baştan itibaren her satırdaki sure ve ayet numaralarının toplasak ve böylece bu satıra kadar gelsek bu satırda sure ve ayet numaralarının toplamının 6067859 olduğunu görürüz. Bu sayı hem 7'nin hem de 19'un katıdır. 6067859=45623x7x19

***