Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MÜNTAKIM" KELİMESİ

 

MÜNTAKIM İSMİ: Asilerin cezasını veren.

 

Kur'ân'da "n-K-m" kökünden olan "MüntaKım" ismi ile ilgili kelimeler 3 kere geçmektedir. Bunların sûre ve âyet numaralarının çarpımının toplamı olan 3171 sayısı 7 sayısının katıdır. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz. Hesaplar datanın sonunda görülmektedir.

 

SN3525x4; GA5; 32:22:13j; (GN53898;) muntaKimûne   

SN4366x5; GA2; 43:41:6j;  (GN63744;) muntaKimûne   

SN4430x6; GA5; 44:16:6j;  (GN64272;) muntaKimûne   

-------------------------------------------------------------------------

32x22=704

43x41=1763

44x16=704

---------------

Çarpımların (SAÇ) toplamı=704+1763+704=3171=453x7

 

***