Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 30/06/2016 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu yazının başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Aksi halde hak geçer.

 

 

7&19 KRİTERİYLE UYUMLU

"MÜTEÂLİY" KELİMESİ

 

MÜTEÂLİY İSMİ: Her şeyden daha yüce olan.

 

Kur'ân'da "A-l-v" kökünden olan "te’âlâ" kelimesi 14 kere ve "el-müteÂl" kelimesi bir kere geçmektedir. Aşağıda bunların datasını görüyorsunuz.

 

SN889x7;  GA3; 6:100:13;  (GN18021;) vete’âlâ   

SN1144x3; GA4; 7:190:9;   (GN22467;) fete’âlâ  

SN1382x3; GA7; 10:18:27;  (GN26754;) vete’âlâ   

SN1902x5; GA2; 16:1:7;    (GN34337;) vete’âlâ   

SN1904x7; GA6; 16:3:5;    (GN34362;) te’âlâ     

SN2072x7; GA7; 17:43:2;   (GN36743;) vete’âlâ   

SN2462x5; GA7; 20:114:1;  (GN41363;) fete’âlâ   

SN2765x7; GA5; 23:92:4;   (GN44917;) fete’âlâ   

SN2789x3; GA5; 23:116:1;  (GN45106;) fete’âlâ   

SN3222x2; GA4; 27:63:17;  (GN49480;) te’âlâ     

SN3320x2; GA3; 28:68:12;  (GN50907;) vete’âlâ   

SN3449x5; GA7; 30:40:20;  (GN52773;) vete’âlâ   

SN4125x2; GA6; 39:67:15;  (GN60318;) vete’âlâ   

SN5450x4; GA4; 72:3:2;    (GN74169;) te’âlâ     

Sûre numaralarının toplamı = 334

Âyet numaralarının toplamı = 918

Kelime numaralarının toplamı = 135

Sûre, âyet ve kelime numaralarının (SAK) toplamı = 334+918+135=1387=73x19

 

Bundan başka bir adet "el-müteÂl" kelimesi vardır. Bunun sûre ve âyet numaraları (SA) ile 14 adet te’âlâ kelimelerinin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı 7’nin katı etmektedir.

 

SN1716x1; GA3; 13:9:5j;   (GN32161;) l'muteÂli

 

SûreNo+ÂyetNo=13+9=22

Te’âlâ kelimelerinin sûre ve âyet numaraları (SA) toplamı=334+918=1252

 

Hepsinin SA toplamı= 1 aded "el-müteÂl"+ 13 aded "Te’âlâ"= 22+1252=1274=182x7

 

***